2013-03-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-16

HOMILIA

Sobota, IV
Tygodnia Wielkiego Postu.

Dzisiejsza Ewangelia nie zostawia złudzeń. Opowiadając się po
stronie Jezusa, zawsze spotkamy się ze sprzeciwem. Sprzeciw ten, będzie
przychodził ze strony tych, z którymi żyjemy na co dzień. Po jakiej stronie
stanąć ? Trzeba wsłuchiwać się w głos swego serca. Słowo Jezusa, które
wypowiadał, poruszyło serca strażników tak dalece, że nie wykonali tego, czego
od nich żądano. Nie pojmali Jezusa. Poniekąd sami zostali pojmani przez Jego
słowo.

Żyjemy dziś w świecie relatywizmu, podstępu, kłamstwa, pewnego wrzasku,
który chce zagłuszyć nasze serce, czyniąc je niezdolnym do słuchania tego, co
Jezus chce mi przekazać w ciszy mego serca. Papież Franciszek sprawując swoją pierwszą
Eucharystię jako Papież, w czasie wygłoszonej homilii przywołał słowa Leona
Bloy: Kto nie modli się do Boga, modli się
do diabła. I mówił dalej: Kiedy nie
wyznajemy Jezusa Chrystusa, to wyznajmy doczesność diabła, doczesność szatana.
Trzeba nam całym sercem przylgnąć do Jezusa, by mieć odwagę i siłę, mówić
światu nie.

By nie wykonać tego, co mówi dzisiejszy świat, nie ulec jego
naciskom, wpływom, trzeba nam ufnie, jak Psalmista, powierzać się Bogu. Wołać z
Jeremiaszem Tobie powierzam swą sprawę.

Ks. Jacek G.
MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >