2013-03-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-15

HOMILIA

Piątek IV tygodnia Wielkiego PostuStyl
Jezusa
Faryzeusze
odrzucają Jezusa Mesjasza, bo patrzą na Niego przez okulary
własnych tradycji i osądzają Go jako niewiernego szabatowi i swoim
rytom. Zastąpili Słowo Boże własnymi interpretacjami i tradycjami
starszych. Przez upór i niechęć wobec nawrócenia, wymuszali na
prawodawcach ulgi i ustępstwa tak, jak na Mojżeszu list rozwodowy.
Nawet na przykazanie miłości ojca i matki znaleźli własne
rozwiązanie i mówili, że to, co składają w ofierze Bogu zwalnia
ich z obowiązku miłości względem rodziców. Jakże mieliby teraz
przyjąć Jezusa bez głębokiego nawrócenia… Nie chcą jednak
nawrócenia, nie chcą słuchać Jezusa, są pewni siebie i
aroganccy!
A
Jezus? Jest roztropny, sam nie szuka męczeństwa. Nade wszystko Jego
stylem jest miłość do człowieka i wierność misji, którą dał
Mu Ojciec Niebieski. Dlatego jest prześladowany i ostatecznie
ukrzyżowany! Dlatego staje się zgorszeniem, wyrzutem sumienia,
pytaniem do człowieka. Nie tylko wobec Żydów.
Dzisiaj
pyta i nas jaką postawę zajmujemy wobec prawdy Jego przykazań.
Dzisiaj i nas wzywa do pogłębionej refleksji i pyta o wierność
Bogu np. w wielu zobowiązaniach moralnych i religijnych. Np. w
sprawie wierności własnemu powołaniu, w sprawie życia od poczęcia
do naturalnej śmierci, w kwestii nierozerwalnego małżeństwa
kobiety i mężczyzny, w dziedzinie posłuszeństwa Słowu Bożemu, a
dopiero potem autentycznym zwyczajom, w sprawie wierności modlitwie
i w sprawie bycia świadkiem pomimo groźby odrzucenia…
Słowo
Boże daje nam dzisiaj światło, jak postępować wobec odrzucenia.
To Słowo udziela nam Ducha Jezusa, aby w Jego mocy iść do braci i
sióstr z prawdziwą miłością Boga.ks. Andrzej Z. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >