2013-03-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-13

HOMILIA

IV
Tydzień Wielkiego Postu, Środa

Bóg nie zapomina

Izrael,
do którego kieruje Bóg kieruje słowa przez proroka Izajasza, przeżywa chwilę
ogromnego zniechęcenia ponieważ jest w niewoli babilońskiej, daleko od ziemi
obiecanej. Naród czuje się opuszczony przez Boga, czuje się przez Niego zapomniany.
W sytuacji granicznej, w jakiej Izrael się znajduje, Bóg ukazuje swe oblicze;
oblicze miłujące człowieka tak jak miłuje ojciec i matka. W chwilach próby, gdy
upadają wszelkie formy zabezpieczenia, może pojawić się zwątpienie a nawet
płacz Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał! Dla każdego, kto dzisiaj czuje
się opuszczony, zdradzony, zapomniany Bóg mówi te słowa: Nie zapomnę o tobie
nigdy!!!

Zawsze jest obecny

Wiele
osób w naszych czasach, z powodu choroby, starości, samotności, braku sensu
życia, bardzo trudnych wydarzeń czuje się opuszczonymi i zapomnianymi, ale Bóg
mówi nie zapomnę o tobie nigdy! Owo nigdy nieustannie trzeba odnawiać w
sercu człowieka, który zapomina o obietnicy Boga. Mogę zapomnieć o Bogu, mogę
oddalić się od Niego poprzez grzech, ale dla Niego zawsze pozostanę synem
umiłowanym, zawsze oczekiwanym, zawsze otoczonym Jego dobrocią, zawsze
podtrzymywanym dłonią Jego opatrzności. Mogę być pewien, że On wspomaga mnie
nie tylko w chwilach próby, ale także udziela siły i odwagi, aby kroczyć dalej
za Nim, wierzyć w Jego obecność.

Ks.
Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >