2013-03-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-03-11

HOMILIA

Poniedziałek, IV
tydzień wielkiego postu

Nowość według tego
świata

Reklamy za każdym razem zachęcają do kupna czegoś nowego.
Zostaje nazwa produktu, ale z dodatkiem nowe! Lubimy to, i jak to się mówi
kupujemy taką zachętę, myśląc, że jak nowe, to lepsze, nowocześniejsze,
bardziej ekonomiczne, itp.

Nowość Ewangelii

Dziś Słowo Boże też mówi o nowości. Nowości Ewangelii, dobrej nowiny. Na
czym ta nowość polega? Po pierwsze nie będzie się wspominać dawniejszych
dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Ewangelia Jezusa Chrystusa to nie jest
ten sam produkt, tylko jakoś poprawiony, unowocześniony, z nazwą nowa
Ewangelia. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, cz przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują, poucza św. Paweł w swoich listach.

A nam tak trudno w to uwierzyć, tak trudno to pojąć.

Po drugie będzie radość i zapewnione szczęście wieczne,
którego świat w żaden sposób dać nie może, choćby się nie wiem jak starał. To
jest po prostu niemożliwe. Kto myśli inaczej, po prostu się łudzi, oszukuje
samego siebie, a prędzej czy później przekona się na własnej skórze o swojej
pomyłce.

Po trzecie nowość Ewangelii polega na jej darmowości. Za
Ewangelię nie trzeba płacić. Trzeba ją w prostocie serca i z wiarą przyjąć. A
kto by chciał kupczyć Słowem Bożym poniesie karę. Kto kłamie Duchowi Świętemu
może skończyć tak jak Ananiasz i Safira w Dziejach Apostolskich. Dobra Nowina o
zbawieniu wiecznym jest dla wszystkich, niezależnie od koloru skóry, wieku,
pochodzenia, wykształcenia, itp. Dla Żydów, Greków, obrzezanych,
nieobrzezanych, itp.Uzdrowienia syna urzędnika królewskiego jest tego dobitnym przykładem.

Panie, daj, bym umiał
odróżnić prawdziwą nowość, od blichtru tego świata. Pomóż mi przylgnąć całym
sercem i całą duszą do Ciebie, w Kościele katolickim, w łączności z Ojcem
świętym, kimkolwiek on na te czasy będzie. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >