2013-02-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-02-24

HOMILIA

II Niedziela Wielkiego Postu.
W życiu piękne są tylko chwile
Tak śpiewał Ryszard Riedel, który szukał piękna, harmonii i zachwytu i pragnął on, jak każdy z nas tego doświadczyć. Nie sposób nie przyznać racji słowom lidera i wokalisty zespołu Dżem. Miał on bardzo wrażliwą duszę, jednak zmarł przedwcześnie, uzależniony od narkotyków. Na jego nagrobku wykuto słowa piosenki: W życiu piękne są tylko chwile… Rzeczywiście chwil pięknych, które nas zachwycają jest niewiele w życiu, w porównaniu z codziennością naznaczoną trudem, pracą i zwykłym szarym dniem. Są one jednak każdemu z nas potrzebne bo nadają koloru i smaku codzienności i są światełkiem nadziei, która nas prowadzi drogą wiary ku prawdziwemu Życiu. Cyprian Kamil Norwid pisał: Nie jest światło, by pod korcem stało, Ani sól ziemi do przypraw kuchennych; Bo piękno na to jest, by zachwycało Do pracy; praca – by się zmartwychwstało.
Dobrze, że tu jesteśmy.
Słowa zdumionych i zachwyconych Apostołów po chwili Przemienienia Jezusa na Górze Tabor są wyrazem pragnienia i tęsknoty serca każdego człowieka. Szukamy takich pięknych chwil w górskich wędrówkach, w podróżach po świecie, w przeżywanych sukcesach i powodzeniach. Norwid pyta: Cóż wiesz o pięknem ?, i odpowiada: Kształtem jest Miłości . Ludzie zakochani wykrzykują wiele razy swój zachwyt nad tym, co ich spotkało i czego doświadczyli: dobrze, że tu jesteśmy. Również przeżycia czysto duchowe, skłaniają nas do takiego zachwytu. Na modlitwie, w czasie pielgrzymki, na rekolekcjach, w mistycznym spotkaniu i doświadczeniu Boga, chcielibyśmy wówczas też pobudować namioty, by jak Apostołowie zatrzymać szczęście.
Tajemnica Przemienienia.
W wydarzeniu z Góry Tabor nie chodziło Chrystusowi wyłącznie o zewnętrzne zjawisko, co mogłoby sugerować słowo przemienienie. Istotą tego zdarzenia było ukazanie się Jezusa najbliższym uczniom w swojej naturze i istocie i Objawienie, że jest Synem Bożym. Przemienienie było też wtajemniczeniem w bogactwo czekającego nas szczęścia. Wizja na Taborze dotyczyła perspektywy chwały, w jakiej może uczestniczyć człowiek. Trwała krótko i została opieczętowana tajemnicą milczenia aż do zmartwychwstania Jezusa. Przemienienie Jezusa przygotowało Apostołów na przeżycie tajemnicy Męki, śmierci i zmartwychwstania ich Mistrza i Nauczyciela. W drodze na Górę Jezus mówił do nich, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 16, 21). Jezus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego się nie zachwiała. Potrzebujemy doświadczyć takich chwil Przemienienia , by nie tkwić w ciemności i mieć światło wiary, gdy za Zbawicielem idziemy drogą swojego krzyża. Wydane po śmierci Matki Teresy z Kalkuty Pamiętniki tej Świętej, ukazują jej duchową walkę o światło wiary i zmaganie się z codziennością: "Jeśli kiedykolwiek będę świętą – na pewno będę świętą od ciemności. Będę ciągle nieobecna w Niebie – aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi".
Ks. Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >