2013-02-22 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-02-22

HOMILIA

KATEDRA ŚW. PIOTRA PRZED WAKATEM

W święto katedry św. Apostoła
Piotra, które dzisiaj obchodzimy, mija dokładnie
17 lat od opublikowania przez papieża Jana Pawła II konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis o wakacie
Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego. Według tej konstytucji
należy zwołać konklawe, po ustąpieniu Benedykta XVI w dniu 28 lutego, w czasie
między 15 a 20 marca 2013 r. Jednak ostatnie doniesienia z kurii rzymskiej
sugerują dzień 10 marca jako czas rozpoczęcia konklawe ze względu na niezwykle
rzadki przypadek rezygnacji papieża z pełnionej funkcji i ogłoszenia tej
decyzji z dużym wyprzedzeniem, co pozwala na w miarę szybkie zebranie
kardynałów elektorów z całego świata. To święto wpisuje się bardzo wyraźnie w dzisiejszą
sytuację na całym świecie.

Atmosfera skupienia w Watykanie

W Watykanie trwają od
niedzieli rekolekcje papieskie, w których uczestniczy Benedykt XVI i pracownicy
kurii rzymskiej. Głosi je biblista – kard. Gianfranco Ravasi. W swojej
pierwszej nauce porównał on obecnego papieża po ustąpieniu ze stolicy Piotrowej
do Mojżesza modlącego się na wzgórzu w czasie walki Izraelitów z Amalekitami:
my, tam, w dole walczymy w pyle i brudzie, a on, Józef Ratzinger, pozostanie
blisko w postawie modlitwy wstawienniczej za nas.

Atmosfera niepokoju świata

Świat gorączkowo spekuluje na
temat następcy św. Piotra po papieżu Benedykcie XVI. Informacje na ten temat są
teraz na pierwszych stronach for internetowych i prasowych. Sylwetki kardynałów
są znane i cała historia ich kariery dyplomatycznej w służbie Kościoła. Niektórzy
z nich już są namaszczani na ewentualnych następców św. Piotra. Może to jest za
wcześnie, ale już można o tym myśleć, jak w świetle dzisiejszej Ewangelii
odpowiedzą kardynałowie zebrani na konklawe na pytanie Jezusa: Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego? Bo to, kim dzisiaj jest Chrystus w świecie, gdzie
chce być częściej, w jakich sprawach chce się ukazać wyraźniej, zależy od Jego wikariusza
na stolicy Piotrowej. I każdy z kardynałów musi brać to pytanie pod uwagę już
od momentu ogłoszenia przez Benedykta XVI swojej abdykacji.

Piotr-Skała = Gwarant pokoju

Prośmy Boga, aby ten,
Po-BenedykcieXVI-Papież, miał siły i wiarę do rozwiązywania i związywania
na ziemi tego, co ma konsekwencje w życiu wiecznym. Jeżeli jest nim człowiek,
który już teraz, głęboko w sercu i w działaniu, ma wpisane słowa skierowane do
Chrystusa: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego to możemy być spokojni: łódź
Piotra Kościół popłynie w Bożym kierunku.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >