2013-01-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-29

HOMILIA

Wtorek, III
Tydzień Zwykły

Utrwalanie
pamięci

Grzech

Autor
listu do Hebrajczyków wyraźnie podkreśla, że ofiary, które składamy na
wszelkich ołtarzach świata Bogu, mają ten sam cel: przebłagać Go za nasze
grzechy i prosić o przebaczenie. Te ofiary nigdy nie ustaną, bo nigdy człowiek
nie będzie wolny od grzechu. I taki jest główny charakter ofiary, o czym
pierwsze czytanie mówi: Ale przez nie
[ofiary] każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i
kozłów usuwała grzechy. Tak trudno pogodzić nam się z prawdą o byciu
grzesznikiem! Są już nawet w Kościele takie głosy, że nie można już tyle mówić
o grzechu: ciągle o grzechu, wciąż ten grzech, nic, tylko grzech. A z czym
możemy tak naprawdę stanąć przed Bogiem? Ile razy udało ci się być czystym jak
łza w świątyni Pana? Jeżeli ktoś powie, że wiele razy, to odpowiadam, że tyle
razy ten ktoś był ślepy i oszukany. Nasza ofiara to okazja do przyjęcia prawdy,
że jestem przed Bogiem zawsze grzeszny, ale On się mną nie brzydzi On kocha.

Nie chciałeś ofiary i daru

Bóg
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, ustanowił ofiarę jedną na zawsze, w której
może uczestniczyć każdy, kto w Niego wierzy. W ofierze Jezusa wszystkie grzechy
zostały pokonane, każdy człowiek został usprawiedliwiony. Nawet ten, który o
tym nie wie jest już objęty miłosierną ofiarą Krzyża, który pokonał w tym
człowieku śmierć. Zadaniem Kościoła jest przekazanie Dobrej Nowiny tym, którzy
o swoim zbawieniu nie wiedzą. Ponadto Jezus wskazał nam, gdzie jest nasze
ocalenie: w zaufaniu Jego miłości i w przyjęciu Jego woli jako naszej woli. Nie chciałeś ofiary i daru aleś Mi otworzył
ciało. W tym Ciele Jezusa Chrystusa pokazał Bóg swoją miłość do człowieka i
odpowiedź człowieka na miłość Boga. Ta miłość prowadzi przez Krzyż, ale jest to
miłość prawdziwa, bo tylko taka osiąga Zmartwychwstanie.

Nowa Rodzina Człowieka

Któż jest moją matką i którzy są moimi
braćmi? pyta Jezus w dzisiejszej Ewangelii. To nie są ci, którzy składają
wdzięczne ofiary, modlitwy, posty i umartwienia. Ale to są ci, którzy pełnią
wolę Bożą. Nasze ofiary mają nam przypominać, że ciągle coś jeszcze ukrywamy
przed Bogiem. Ciągle szatan nas oszukuje i nie pozwala zobaczyć prawdy o naszym
grzechu. Praktyki pokutne i modlitwy pomagają się skupić na prawdziwej naszej
sytuacji przed Bogiem. A ich wybór zależy od Ducha Świętego i wielkoduszności
serca człowieka. Powinno się jednak przytoczyć w tym miejscu słowa Jezusa
skierowane do świętej Faustyny, zakonnicy: Godzina
rozważania Mojej męki daleko więcej znaczy niż cały rok krwawego biczowania.

Niech
Duch Święty nas prowadzi, a łaska rozszerza nasze serca na przyjęcie KAŻDEJ woli
Bożej.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >