2013-01-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-24

HOMILIA

Czwartek, II Tydzień Zwykły, Rok C

Kościół, który
ratuje

Jezus prosi swoich uczniów, aby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze
względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli. Powstaje w ten sposób przestrzeń
między tłumem, który Go ściska a tym, którzy go dotykają i doznają uzdrowienia.
Jest to przestrzeń bardzo mała, ale otwarta na wszystkich. Ta mała łódka to przestrzeń
Kościoła; przestrzeń wspólnoty tych, którzy idą za Jezusem Chrystusem i tworzą
Jego nową rodzinę. Spośród tej rodziny powoła Dwunastu, którzy staną sie
kolumnami nowej budowli jaką jest Kościół. Misją Kościoła jest ratowanie tych,
którzy należą do tłumu, ale rozpoznają iż mają różne choroby lub duchy
nieczyste i że zbawienie pochodzi jedynie od Niego! Dzisiaj Kościół stoi także
pomiędzy tłumem, który jest często bez tożsamości i wychodzi do tych, którzy
zostają pociągnięci dobrą nowiną o zbawieniu.

Czym jest Kościół?

Dzisiaj to pytanie jest mało wygodne i łatwiej
przychodzi krytyka Kościoła aniżeli refleksja nad jego naturą i misją. Kościół
to przestrzeń otwarta dla każdego, kto poszukuje i pragnie zbawienia; nie w nim (w Kościele) miejsca dla
auto-perfekcjonistów, ludzi przekonanych o posiadaniu władzy nad innymi. Kościół
jak barka, która jest zbudowana zdrzewa, tak Kościół jest zbudowany z
drzewa Krzyża, i nie może być wchłonięty przez wodę ale unosi na wodzie tych,
którzy w nim się znajdują. Apostołowie natychmiast zostawili swoją barkę, która
służyła do połowu ryb i zgodzili się na podróż barką, zktórej nauczają tłumy!
Nie podoba się dzisiaj wielu ludziom charakter nauczania Kościoła, ale do
nauczania, a nie pouczania, został powołany Kościół.

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >