2013-01-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-06

HOMILIA

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które
uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Jej ważność wynika z faktu, że zawiera w sobie
to wszystko, co składa się na dojrzałe rozumienie i przeżywanie wiary.
Ewangeliczny opis odkrywa najważniejsze aspekty naszej wiary.

Uroczystość Epifanii
jest świętem objawienia Jezusa tym wszystkim ludziom sprawiedliwym, którzy w
każdej epoce szczerym sercem Go szukają. Jest to czas, w którym narodzony w
Betlejem Syn Boży jest rozpoznany i adorowany przez przedstawicieli narodów
świata.

Podróż ze Wschodu, poszukiwania, gubienie i odnajdywanie
drogi, odwiedziny Zbawiciela wyznaczają etapy, które narody i poszczególni ludzie
muszą pokonać, aby spotkać Zbawiciela świata. Gwiazda, światło nie są rzeczami
przeszłości, one także dzisiaj wyznaczają historię wiary każdego z nas.

Mędrcy uczą, że stałość i wytrwałość, przede wszystkim w
wierze jest niemożliwa bez ofiary i wyrzeczenia. Właśnie one rodzą ogromną
radość kontemplowania Boga.

Dzisiaj również poszukujący Zbawiciela mogą zobaczyć gwiazdę
w nauczaniu i sakramentach Kościoła, w znakach czasu, w mądrych słowach i
dobrych radach, które razem tworzą odpowiedź na nasze pytania o zbawienie i
Zbawiciela.

Mędrcy i Herod reprezentują dwa odmienne sposoby podejścia
do nowo narodzonego Króla. Herod jest władcą nowoczesnym opierającym swoją
władzę na rozporządzaniu życiem ludzi, Mędrcy upatrują siły w poszukiwaniu i
dążeniu do Prawdy.

Spotkanie z Jezusem i uznanie w Nim Mesjasza owocuje
wybieraniem innych dróg. Na tym polega także
nawrócenie.

Ks. Zbigniew P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >