2013-01-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-05

HOMILIA

5 stycznia 2013 r., Sobota

Bóg, który wędruje
przez świat i powołuje

Filip otrzymuje od Jezusa zaproszenie do
naśladowania Go, w odróżnieniu od powołanych wcześniej, którzy poszukiwali
Jezusa. Każde powołanie jest inne, dokonuje się w innym miejscu, ale wszystkie
mają ten sam cel, to znaczy spotkanie Jezusa i odważne pójście za Nim. Zawsze
powołanie jest poprzedzone poprzez spotkanie kogoś, kto już wcześniej spotkał
na swojej drodze Chrystusa. Filip dzieli się zNatanaelem swoim odkryciem,
nie pozostawia dla siebie Skarbu, który odkrył! Każdy ochrzczony został powołany
do życia w bliskości Jezusa. Bliskość wyraża się przez wiarę dlatego zawsze
powołanie jest ściśle związane zwiarą. Ewangelia mówiąca o powołaniu, mówi
tak naprawdę o wierze tych, którzy odpowiadają na głos Mistrza.

Widziałem cię,
zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym

W tradycji żydowskiej drzewo figowe wyraża
poznanie szczęścia lub nieszczęścia, może także przedstawiać zgłębianie Słowa,
które przynosi słodkie owoce. Jezus dostrzegł Natanaela gdy ten poświęcał się
poznawaniu Słowa Życia. Poznawanie Pisma Świętego jest też przygotowaniem do
spotkania z Tym, który do nas mówi. Jezus wychwala Natanaela ponieważ wędruje
według wskazań Słowa Bożego. Słowo Boże uwalnia człowieka z niewoli kłamstwa,
pozwala odkrywać wolę Boga i prowadzi człowieka do wyznania wiary: Rabbi, Ty
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Bóg widzi każdego, kto Go
pragnie i poszukuje! On sam wychodzi naprzeciw naszym pragnieniom i odnajduje
nas na drogach naszego życia. Panie udziel mi wiary, abym Cię szukał, a znalazłszy Cię, nigdy nie przestawał Cię szukać!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >