2013-01-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-04

HOMILIA

Piątek, 4 stycznia

Jestem śmiercią śmierci, zwą mnie
Barankiem, jestem silnym Lwem

tympanon kościoła w Armenii

Baranek Boży

Myśląc o Janie Chrzcicielu myślę o nim
jako o proroku, który widzi wydarzenia oczyma Boga, który interpretuje to, co
się dzieje. Widzi przechodzącego Jezusa i mówi: Oto Baranek Boży! On wskazuje Oto Baranek Boży. To
jest jego powołanie!

Prorocy
XXI wieku

Chrześcijanin w świecie ma być
prorokiem, ma pokazać Baranka Bożego! To jest nasze zadanie. Ale nam, z naszą
naturą łatwiej być lwem czy wilkiem niż barankiem. Kiedy dotyka nas
niesprawiedliwość czy upokorzenie ze strony innych, to od razu buntujemy się,
toczymy boje szukając sprawiedliwości. Natura starego człowieka, która jest w
nas, nie może znieść takich sytuacji. Tymczasem natura nowego człowieka,
natura baranka objawia się w postawie przyjęcia upokorzenia czy
niesprawiedliwości! Brania na siebie nienawiści od innych i nie oddawania złem
za zło, nie odpłacania tą samą monetą! To postawa baranka wiedzionego na
zabicie Jak Jezus Chrystus. Takiego człowieka, takiego baranka zamierzył we
mnie Pan Bóg. Nam się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby tak żyć. Niemożliwe
jest być jak baranek, jak Jezus Chrystus. Nie odpowiadać złem za zło,
przyjmując na siebie spadające na nas przykrości, grzech drugiego człowieka,
czy też umierać za wroga. Ciągle wydaje się nam, że jest niemożliwe zrezygnować
ze swojego życia.

Akkeda

Jest pewien rabiniczny komentarz
opisujący złożenie przez Abrahama w ofierze jedynego syna Izaaka, mówiący o
związaniu Izaaka (hebr. Akeda), w którym pojawia się pytanie: Dlaczego
silny młodzieniec, Izaak, nie próbował uciec przed śmiercią, widząc nóż w ręku
ojca, skierowany w swoją stronę? I pada odpowiedź: Ponieważ modlił się w
duszy, ojcze, zwiąż mnie mocno, abym się nie opierał, abym nie uciekł, aby
ofiara stała się miłą Bogu.

Być barankiem, to
być jak Izaak, dać się związać! To oznacza
być barankiem! Ale wiemy, że być barankiem jest przeciwne naszej naturze. Nam
jest łatwiej być lwem! Dlatego Izaak modli się, wołając do ojca akkeda! Podobnie
czyni Jezus w Ogrodzie Oliwnym.

Tęsknota świata

Jezus jako
Baranek, który daje się prowadzić na śmierć, jest dziś najbardziej
przemawiającym obrazem Boga wświecie. Nie opiera się, nie buntuje się ani
przeciw Bogu, ani przeciw człowiekowi. Mógł
wejść w przemoc, ale nie czyni tego. Żyjemy w świecie, w którym przemoc jest
formą współistnienia: wojny, rozwody, aborcja – są sposobem rozwiązywania
problemów. Przemocą odpowiada się na przemoc. Baranek Boży czyni inaczej.
Baranek Boży, który daje się zabić, przyszedł, aby zgładzić grzechy świata.

Świat potrzebuje
Baranka Bożego! Świat, nawet nie wiedząc o tym, podświadomie tęskni za
Barankiem Bożym. Świat przyjmuje tylko świadków, odrzuca wszystkie podróbki.
Dlatego być chrześcijaninem mogącym mieć coś do powiedzenia w świecie
współczesnym, oznacza być jak Baranek Boży! Bo tylko za takim barankiem pójdą
ludzie. Nie w przemocy, ale w miłości baranka jest siła!

Barankiem nie staje się przez ćwiczenie
jakichś technik, czy też przez wyższą moralność, ale przez doświadczenie w
sobie owoców zwycięstwa Baranka Bożego. Ten, który pokonał śmierć, przychodzi
do nas i w nas zwycięża zostawiając w nas Swą moc.

Pasterze,
zabijając baranki na pustyni, krzyżowali je. W ten sam sposób Jezus Chrystus
został zabity. Jak baranek.

Rozpoczęliśmy nowy rok i z pewnością, przyjdzie wiele prób wzywających nas do bycia barankiem. Módlmy się
wtedy słowami Izaaka akkeda, mówiąc za Bożym Barankiem: nie moja wola, ale
Twoja niech się stanie. Tylko Baranek zabity zwycięża!

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >