2013-01-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-03

HOMILIA

Czwartek 3
stycznia. Okres Bożego Narodzenia.

Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że każdy chce siebie pokazać,
chce zaistnieć. Dążymy do tego, aby wykorzystać swoje pięć minut, by być
dostrzeżonym i docenionym. Nie jesteśmy skłonni aby innych promować, lecz
raczej promujemy siebie.

Święty Jan jest tym, który całym swoim życiem tym co robi, jak
żyje i co mówi wskazuje na Jezusa. Nie wskazuje na siebie choć pokusa może
była duża. Jan, wszystko co robi, robi z jednego powodu, by objawić Jezusa tym,
którzy do niego przychodzą.

On jest przykładem prawdziwego ewangelizatora, którego dzisiejszy człowiek
potrzebuje. Całym sercem oddany tej misji, którą mu Bóg powierzył. Wie, że to
nie on zbawia i ratuje człowieka od grzechu, ale Jezus Syn Boży.

Taka postawa rodzi się z faktu, że jestem dzieckiem Boga i to w zupełności
wystarczy. Nie potrzebuję w tym momencie, w jakikolwiek sposób, siebie
dowartościowywać.

Niech ta prawda mocno przenika nasze serca i umysły, dając
doświadczenie pokoju i szczęścia.

Ks. Jacek G.
MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >