2013-01-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-01-01

HOMILIA

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, MaryiTa, która rodzi Boga

Błogosławieństwo Boga
Czytany dzisiaj fragment pojawia się w
Księdze Liczb umieszczony jest w kontekście wędrówki przez
pustynię. Mojżesz określa różne reguły dla ludu, który właśnie
jest tworzony przez Boga. Czas pustyni stanie się dla tej zgrai
niewolników okresem, w którym Bóg uformuje z nich naród. Co
prawda naród ten będzie oporny i twardego karku, ale otrzymuje on
obietnicę błogosławieństwa. Rolę narzędzia błogosławieństwa
otrzymują synowie Aarona. Są oni niejako ustami Boga, które
wypowiadają błogosławieństwo i ogłaszają obecność Boga przy
swoim ludzie. Dzięki tej obecności Izrael nie musi się bać
przeciwności, które spotkają go na drodze do ziemi obiecanej.
Język Pana Boga
Wielokrotnie w okresie Bożego
narodzenia powraca do nas prolog Ewangelii wg św. Jana, które mówi
o Jezusie jako o słowie Boga. Bardzo charakterystyczny jest przy tym
sposób, w jaki Jan mówi o Jezusie Słowie. To słowo nie tyle
mówi coś człowiekowi, ono staje się ciałem, przychodzi
do swoich, jest przyjmowane lub odrzucane. Słowo się po prostu
dzieje. Taki sposób przemawiania jest o wiele mocniejszy od słów
ludzkich, które często są naznaczone kłamstwem, egoizmem i pychą.
Bóg mówi w taki sposób, że człowiekowi trudno jest pozostać
obojętnym wobec Jego słowa. Jedni jak Herod opierają się temu
słowu, inni jak pasterze idą za tym słowem. Postawa, wobec
Chrystusa słowa ma swoje konsekwencje w tym, że człowiek albo
traci swoje życie, albo staje się dzieckiem Boga – staje się bratem Chrystusa.
Matka Boga
Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki, Maryi przywołuje niejako te same okoliczności. Maryja
z jednej strony jest przedstawiona jako Ta, która słucha Słowa
Bożego i rozważa Je w swoim sercu. Z drugiej strony to Ona właśnie
staje się Matką Słowa, przez nią Słowo wkracza w dzieje
człowieka. Dzięki jej zasłuchaniu Słowo Boga znalazło sobie
miejsce w świecie człowieka i zaczyna się realizować
błogosławieństwo z Księgi Liczb: Bóg staje się obecny w swoim
ludzie. Przez Nią Bóg wypowiada słowa błogosławieństwa, które
natychmiast się realizuje. Ludzie stają się braćmi Jezusa. Rodzi
się lud tych, którzy noszą w sobie już wypełnioną obietnicę
błogosławieństwa.
Boże Narodzenie przypomina nam co
roku, że Bóg chce wkroczyć w nasze życie i w historię świata ze
swym błogosławieństwem, że chce zarażać swoim życiem
ludzi. Maryja mówi nam dzisiaj, jak błogosławieństwo Boga może
zrealizować się w naszym życiu, jak jest możliwe, żeby rodziła
się w nas miłość, która błogosławi a nie złorzeczy, która
kocha a nie potępia.
xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >