2012-12-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-12-30

HOMILIA

Niedziela
Świętej Rodziny 30.12.2012
To,
że Chrystus będąc posłany przez Ojca z misją zbawienia świata,
ogromną część swojego życia spędził w rodzinie, podkreśla jak
ważne miejsce ma w planach Bożych rodzina, dom.
Pan
Bóg podniósł do rangi Przykazania miłość i cześć względem
rodziców. Chodzi więc o coś więcej niż o przyzwoitość czy
tylko o ludzkie uczucia. Relacja do rodziców przynależy do porządku
ustanowionego przez Boga.
Miłość względem rodziców i miłość względem Boga.
Człowiek
jest dłużnikiem u innych według miary doskonałości i według
dobrodziejstw, które od innych otrzymał. Z jednego i z drugiego
tytułu Bóg zajmuje pierwsze miejsce, z racji Tego, że jest
najdoskonalszy i jest źródłem naszego istnienia i prowadzenia. Na
drugim miejscu są rodzice, bo z nich narodziliśmy się, wychowali
nas i to im najwięcej zawdzięczamy.
Z
tego też tytułu miłość dzieci do rodziców, nie może przesłonić
woli Bożej czy stanąć jako przeszkoda w wyborze i pełnieniu
drogi, na którą Bóg ich woła. Św. Hieronim przypomina:
Czcij ojca twego jeżeli
nie oddziela cię od prawdziwego Ojca.
Dziecko, od samego dzieciństwa winno dotykać w swoim domu, rodzinie,
wraz z osobami, które widzi, inną tajemniczą obecność
w swoim życiu, tzn. Boga, od którego miłości zależą jego
rodzice i ono.
Dzisiejsze
święto uczy nas i zachęca, abyśmy patrzyli i na nasze życie i
rodziny jako na przedłużenie królowania Jezusa Chrystusa. Rodzice
winni radować się z faktu, że ich dzieci poznają Boga
prawdziwego, angażują się w życie z wiary, uczestniczą w planach
Bożych, słowem, swoją osobą przedłużają obecność i działanie
Jezusa Chrystusa na ziemi.
ks.
Antoni S., MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >