2012-12-29 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-12-29

HOMILIA

Sobota, Oktawa Bożego
Narodzenia

Tradycja

Co to jest tradycja? Słownik języka polskiego mówi: zasady
postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na
pokolenie. Zaś pojęcie tradycjonalizmu definiuje
następująco: postawa intelektualna i ideologiczna głosząca kult przeszłości
będącej uosobieniem wszelkich wartości, z której należy czerpać wzorce dla
przyszłości we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego.

Dziś, (a może zawsze tak było?) przeciwstawia się tradycję postępowi,
a tradycjonalizm ma wyraźnie znaczenie pejoratywne, przeciwstawiane postępowi,
rozwojowi, demokracji, itp. Także w ramach Kościoła.

Święta rodzina z
Nazaretu

Tak chętnie i z taką gorliwością, nie bez pewnego
sentymentalizmu świętujemy Boże Narodzenie. Pielęgnujemy tradycyjne, czyli
przejęte do rodziców lub dziadków, związane z tym zwyczaje. Z drugiej jednak
strony powtarzamy często, iż nie chcemy być tradycjonalistami, ale że trzeba
żyć dniem obecnym, że trzeba dostosować się do wymogów tego świata, itp. A święta
Rodzina z Nazaretu? Dziś przecież słyszymy, iż to właśnie oni zachowywali, i to
bardzo skrupulatnie, wszystkie przepisy prawa mojżeszowego. Świątynia, kapłani,
ofiary, obrzędy, gołębie, znaki zewnętrzne (obrzezanie). Jak to pogodzić z tym,
iż Jezus przynosi na świat nowe, rewolucyjne prawo?

Nowe i stare
przykazanie

Św. Jan próbuje wyjaśnić tajemnicę, jak być tradycjonalistą
i postępowcem zarazem. Jak najlepiej odpowiedzieć na Ewangelię, czyli dobrą
nowinę Jezusa Chrystusa? Trzymać się nauki, głoszonej przez Kościół w jej
ortodoksyjnym, czyli prawowiernym wydaniu Magisterium Głowy, czyli Papieża wraz
z kolegium biskupów, z jednej strony. Z drugiej zaś odczytywać znaki czasu i
pytać: Jak się ma ta Dobra Nowina do sytuacji współczesnego człowieka.
Światłość to symbol prawdy, ciemność zaś jest symbolem demona, przeciwnika Boga
i śmiertelnego wroga człowieka. Sprawdzianem odróżniającym jedno od drugiego
jest bezinteresowna miłość do wszystkich bez wyjątku, przyjaciół i wrogów.
Motywem tylko prawda o tym, iż wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie,
Boga. Tak proste, że aż tak trudne. I niemożliwe bez łaski Bożej.

Święta Rodzino z
Nazaretu, Jezusie, Maryjo i Józefie, pomóżcie mi w życiu być Bożym
tradycjonalistą a zarazem Bożym szaleńcem szukającym światła Ewangelii we
współczesnym świecie. Amen.

Ks. Henryk K. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >