2012-12-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-12-26

HOMILIA

26 grudnia
2012 r., Środa

Św.
Szczepana, Pierwszego Męczennika

Jezus przyniósł na świat Miłość.

Zaraz po Uroczystości Bożego Narodzenia Kościół w liturgii
wspomina Św. Szczepana, pierwszego Męczennika. Poprzez tak bliskie zestawienie Uroczystości
Bożego Narodzenia ze wspomnieniem męczeńskiej śmierci Św. Szczepana, Kościół
pragnie przekazać głębszy sens, przesłanie jakie niesie Wcielenie Słowa Bożego
i Narodzenie Jezusa. Wszystko co Bóg chciał objawić ludziom, najpełniej objawił
w Jezusie Chrystusie. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: "On ( ) jest odblaskiem chwały i
odbiciem jego istoty (Hbr 1,3). Ową istotę Boga Jezus objawił przez miłość.
Bóg jest miłością i kocha nas. My też kochamy, bo nosimy Obraz Boga i
pragnienie miłości. Miłość jednak, jaką Chrystus przyniósł na ziemię jest inna
niż ludzka. Każdy z nas bez większego trudu kocha ludzi jemu życzliwych,
członków swojej rodziny oraz tych, których wybiera, by darzyć ich miłością.
Jest to niewielki krąg ludzi bliskich, którzy najczęściej dobrze nam życzą i
dobrze czynią. Jezus ten krąg poszerza na wszystkich, nawet na nieprzyjaciół. Taką
miłość Zbawiciel ogłosił w kazaniu na górze, które jest streszczeniem i sercem całej
Ewangelii. Tyle w nas jest chrześcijaństwa ile miłości bezinteresownej,
poszerzonej nawet do miłości nieprzyjaciół. Jezus ukazał w ziemskim życiu taką miłość i zalecił
ją swoim uczniom. Miłujcie się wzajemnie, tak jak
Ja was umiłowałem (J 13, 34), Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują (Mt
5,43). Takiej miłości świat nigdy nie znal i nie praktykował. Nawet oprawcy,
którzy wysyłali chrześcijan na tortury i męczeństwo patrząc na postawę pierwszych
chrześcijan zdumieni mówili: patrzcie jak oni miłują,

Duch Ojca waszego będzie mówił przez
was.

Chrześcijanie
posłuszni Chrystusowi, przyjmowali postawę swego Mistrza. Nie było to jednak
zwykłe naśladownictwo, lecz dar Ducha Świętego, który działał w nich i przez
nich. Nikt przecież bez pomocy Ducha świętego, nie potrafi kochać tak jak
Jezus. Jednak łaska Boża uzdalnia do tego, by przebaczyć oprawcy, aby się za
niego modlić i w takim wydarzeniu krzyża widzieć samego Boga. W prefacji, która
poprzedza modlitwę Eucharystyczną o tajemnicy pojednania, wraz z całym Kościołem
modlimy się: Ty mocą Ducha działasz w głębinach serca, aby nieprzyjaciele szukali
zgody, przeciwnicy podali sobie rękę i ludy doszły do jedności. Twój dar Ojcze
sprawia , że szczere szukanie pokoju gasi spory, miłość zwycięża nienawiść a
pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie.

Św. Szczepan obrazem Ojca

Każdy chrześcijanin
jest powołany do tego, by być obrazem Boga, odbiciem Jego istoty. Na
mocy chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziecko zawsze przyjmuje podobieństwo
rodziców. Nasze podobieństwo do Boga winno się wyrażać przez miłość, bo Bóg
jest miłością. Tajemnica Bożego Narodzenia jest objawieniem radosnej
prawdy, że Bóg kieruje się miłością i ciągle rodzi w nas miłość. Wówczas Boże
Narodzenie ma dla nas znaczenie zbawcze,
kiedy nasze serce bije w rytm miłości Boga. Napisał Adam Mickiewicz: Wierzysz, że Bóg narodził się w
betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie. Gdy
wyciągam rękę do przebaczenia, kiedy widzę Boga w człowieku wydziedziczonym
przez grzech, chorym, słabym, biednym, gdy modlę się za swego nieprzyjaciela
wówczas w moim życiu jest Boże Narodzenie i Zbawienie. Takie serce ukształtował
Bóg u Św. Szczepana, podobnie pragnie uczynić tobie.

ks.
Kazimierz W. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >