2012-12-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-12-23

HOMILIA

IV Niedziela Adwentu, Rok C

Anioł zwiastuje Dziewicy Maryi
tajemnice Boże;
aby zaś uwierzyła jego słowom, oznajmia Jej na ich poparcie,
że także starsza już i bezpłodna dotąd kobieta poczęła dziecko.
Tym samym anioł stwierdza,
że Bóg wszystko może, cokolwiek zamyśli.

św. Ambroży

Nowe
pokrewieństwo

Ewangelia Czwartej Niedzieli Adwentu
przedstawia nam spotkanie Maryi i Elżbiety, spotkanie między kobietami, które
były spokrewnione nie tylko więzami krwi, ale głównie spokrewnione tym, co
wydarzyło się w historiach ich życia. Doświadczają tego, co niemożliwe dla
ludzi jeśli chodzi o poczęcie dziecka: Maryja poczyna za sprawą Ducha Świętego
bez udziału męża, Elżbieta zostaje matką w starości jako owoc obietnicy danej
jej mężowi. Synowie tych kobiet są wyjątkowi; synowie obydwóch kobiet przyniosą
zupełną nowość ludzkości. To wydarzenie mówi każdemu znas, iż kto jest
świadom obietnicy otrzymanej od Boga, ten poszukuje innych, którzy mają podobne
doświadczenie i w ten sposób rodzą się nowe więzy, często o wiele mocniejsze od
więzów krwi. Rodzi się nowa rodzina, wspólnota oparta na doświadczeniu
spotkania zBogiem i Jego obietnicą, oparta na doświadczeniu wiary.

Posłuszeństwo,
które uwalnia i przynosi radość

Poprzez Maryję, która okazała
posłuszeństwo Słowu, Bóg nawiedza swój lud i ten lud rozpoznaje swojego Boga.
Rozpoznanie Boga pośród ludu jest zakończeniem Jego planu i Jego trudu, jest
wypełnieniem historii zbawienia. Maryja poprzez posłuszeństwo otwiera bramy
niewoli tych, którzy byli zamknięci zpowodu nieposłuszeństwa.
Posłuszeństwo nie jest zbyt modne dzisiaj, może dlatego spotykamy wiele osób
smutnych, zdenerwowanych, zestresowanych Nieposłuszeństwo, jak tkanka
nowotworowa niszczy relacje małżeńskie, rodzinne, relacje w pracy;
nieposłuszeństwo niszczy wspólnotę Kościoła, wielu chce zaistnieć poprzez
nieposłuszeństwo. I chociaż przez chwilę cieszą się zwycięstwem to
ostatecznie pozostają smutni Posłuszeństwo Maryi jest potwierdzone radością,
obydwie kobiety wykrzykują zradości ponieważ nieposłuszeństwo zostało
pokonane! Maryjo, wypraszaj nam łaskę posłuszeństwa, które przyniesie nam
radość i wiarę.

Weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę

Pozdrowienie żydowskie to shalom, pokój! Maryja życzy, obiecuje i
wnosi do tego domu pokój, znak nadejścia Pana! Maryja doświadcza gościnności i
przynosi błogosławieństwo dla domu, który jest otwarty; otwarty ponieważ przyjął
wcześniej Boga w obietnicy. Gościnność to błogosławieństwo, brak gościnności
jest przekleństwem ponieważ wyklucza obecność Tego, który jest źródłem
wszelkiej otwartości i gościnności, brak gościnności jest wyrzuceniem siebie
poza nawias życia. Panie, napełnij serca wszystkich ludzi Twoją obietnicą, Twoją
obecnością, aby mogli Cię błogosławić i być otwartymi na Twoją obecność, którą
przynosi nam zawsze każdy człowiek. Udziel mi wiary, abym dostrzegał Twoją
obecność w każdym człowieku!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >