2012-12-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-12-07

HOMILIA

Piątek, I Tydzień Adwentu, Rok C

Kiedy oczy duszy są chore

Wszyscy ochrzczeni kto bardziej, kto
mniej mają chory wzrok, który ich więzi w ciemności. Adwent to właściwy
czas, aby odkryć w sobie krótkowzroczność, która przeszkadza widzieć dalej niż
własne, ciasne interesy; adwent to właściwy czas, aby odkryć w sobie nadwzroczność,
która utrudnia dostrzeżenie pokornego i cichego daru kogoś, kto żyje obok;
adwent to właściwy czas, aby dostrzec w sobie astygmatyzm, który rozmywa
jasne granice w relatywizm, w którym zanikają wszelkie wartości. Wszelkie
zaburzenia wzroku duszy sprawiają, iż łatwo poddajemy się obojętności duchowej.
Odszukać mroki, w które może oddaliliśmy się, stopniowo przyzwyczajając się
do grzechu, jest jednym zzaproszeń adwentu. Jest to zaproszenie do przyjęcia
Chrystusa-Światła, które rozświetliło wszelkie mroki człowieka. Mogę odkryć
chorobę oczu mojej duszy, ponieważ On, Światło świata nadchodzi!

Uzdrowieni oczu, uzdrowienie wiary

Według wiary waszej niech się wam
stanie, mówi Jezus do dwóch niewidomych. Wiarą jest wzrok, niewiarą jest ślepota,
krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm Jezus, Syn Boży przychodzi, aby zbudził się śpiący, powstał zmartywch
i mógł zajaśnieć Chrystus (por. Ef 5,14). Niewidomi zostają oświeceni
poprzez Słowo i potem oni otrzymają misję głoszenia tego Słowa aż po krańce ziemi,
aby inni otrzymywali światło. Pierwszym oświeceniem jest uświadomienie sobie, iż
jest się niewidomym. Uznać swoją ślepotę oznacza zrozumieć, iż nie jest się
stworzonym dla ciemności; podobnie jak przyjąć, iż jest się śmiertelnymi
oznacza zrozumieć, iż nie jest się stworzonym po to, by umrzeć. Oświecenie łaską
dokonuje się w domu, czyli w Kościele i porzez Kościół. Panie uzdrów oczy mojej
duszy, abym widział dalej niż mój interes, abym widział bliźniego, który jest
mi blisko i abym nie stracił jasności i wyrazistości dostrzegania Ciebie w
historii.

Wierzycie, że mogę to uczynić?

Jezus pyta o wiarę! Wiara nie jest jakimś
tam zwykłym darem, ale jest prawdziwym darem ponieważ tworzy jedność zBogiem!
Dar może być udzielony jedynie temu, kto o niego prosi. Panie, proszę Cię o
wiarę! Uzdrów moją duszę ze ślepoty!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >