2012-11-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-11-30

HOMILIA

30 listopada 2012 r.
Piątek, XXXIV Tydzień Zwykły

A uczynię was

Powołanie Apostołów

Byli w momencie powołania zwykłymi rybakami,
rzemieślnikami, urzędnikami… Ale ich profesja życiowa stała się tłem w
momencie spotkania z Jezusem. Odpowiadając na wezwanie Mistrza stali się Jego
uczniami, a potem Apostołami. W tym świecie mieli swoje miejsce w
społeczeństwie, ale na wieczność zostali nazwani Apostołami filarami tego Kościoła,
który odsłania rzeczywistość Nieba już tutaj, na Ziemi. Jezus ich uczynił
takimi, ale stało się tak dlatego, że Jezusowe Pójdźcie za mną potraktowali
jako własnoręczne otworzenie drzwi do Nowego Życia.

Zbliżcie się moje
dzieci

Pewnie przez całe dzieciństwo, a może i jeszcze dalej,
Maksymin i Melania paśliby krowy na zboczach góry Gargas. Nie chodzili do
Kościoła, bo musieli paść krowy. Nie chodzili do szkoły, bo musieli paść krowy.
Nie chodzili tu, tam, bo musieli paść krowy. Ale po spotkaniu Maryi niedaleko
La Salette już nie musieli paść krów. Mieli inne zadanie do spełnienia. I z
tego zadania są znani jako widzący z La Salette świadkowie Objawienia Matki
Bożej w 1846 roku.

Powołanie moje

Jestem człowiekiem, który może już odnalazł swoje życie na
tej ziemi. Może jestem oswojony ze swoimi słabościami, swoimi osiągnięciami,
swoimi znajomymi i moim środowiskiem. W jakiś sposób dokonała się we mnie
realizacja moich zamierzeń. W tym sensie również mam uregulowany stosunek do
religii, Boga, wiary, Kościoła. Ale każda Eucharystia, każde Słowo Boże, każdy
człowiek przynosi zawsze to samo zaproszenie Jezusa Pójdź za mną. Czy już nie
idę za Nim?

Pójdźcie za Mną, a
uczynię was

… rybakami ludzi, usłyszeli wezwani rybacy, Andrzej i Piotr.
To samo stało się z Jakubem i Janem zostali powołani, ale Jezus im też
powiedział, że ich uczyni tymi, którzy
ludzi będą łowić. Jezus ich uczynił
tymi, którymi sam chciał, aby byli. Pójdź za Mną, a uczynię cię. Kim? Człowiekiem nowym, Dziedzicem Królestwa
Niebieskiego, Dzieckiem Bożym, Drugim Jezusem niosącym swój własny krzyż… Jezus
chce z ciebie uczynić swoje dzieło,
swojego ucznia, swojego naśladowcę, swojego sługę.

Pójdź za mną, a uczynię
cię

Już On wie, kim mnie chce uczynić.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >