2012-11-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-11-25

HOMILIA

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Król bez blasku i poklasku

Jakiż to dziwny sposób ogłoszania siebie
Królem! Chrystus podczas męki, w rozmowie zprokuratorem rzymskim posiada
insygnia królewskie: korona na głowie, szkarłatny płaszcz, pochwalne okrzyki żołnierzy
Wszystkie znaki króla, który został pokonany! A więc wszyscy przywódcy
religijni, tłum na placu, żołnierze rzymscy są przekonani o porażce Króla; myślą,
iż Go zwyciężyli i zniszczyli. Piłat jest zmieszany spokojem Człowieka, który
mimo swego tragicznego położenia, utrzymuje, że jest Królem, ale Jego Królestwo
nie pochodzi ztego świata. To było za dużo! O jakim świecie On mówi?! Czy
istnieje coś, poza tym co widzialne i mieszczące się w granicach horyzontu
widzenia ludzkiego?! Piłat nie jest w stanie zrozumieć tego języka, nie dociera
do niego prawda o nowym świecie opartym na innej niż ludzka sprawiedliwości; świecie,
w którym Król może być cierpiący ponieważ bierze na siebie cierpienia swoich
poddanych. Piłat, który jest obrazem wielu osób, także wierzących, nie
rozumie mowy o prawdzie. Piłat, jak wielu znas, gdy trzeba udzielić
odpowiedzi, w której czas wyjść zkryjówki po prostu zaczynamy jałowe dywagacje
polityczne, kulturalne, społeczne Prawdopodobnie rozpoznał królewskość Chrystusa
(wskazuje na to napis, jaki kazał umieścić na krzyżu: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski), ale nie miał odwagi pójść za Nim.
Pójść za tym Królem oznacza być gotowym na złożenie świadectwa, oddanie życia!
Jezus-Król to sługa, który dla mnie przyjął tak skrajne upokorzenie!

Jezus oczekuje w milczeniu

Oczekuje na moją odpowiedź. Chcę pokładać
ufność we władzy i bogactwie czy zgadzam się triumfować jako uczeń pokorny i
ubogi?! Czy przyjmę Króla przegranego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego?! Naśladując
ślady Króla, który przegrał można odnieść wrażenie, że jest to pewna porażka.
Tymczasem Królestwo Boże nie ponosi klęski, co najwyżej Jego owoce są
dostrzegalne później, zinnej perspektywy. Mimo nieustannego odrzucenia ze
strony wolności człowieka, Bóg nie ponosi klęski. Co więcej, On nieustannie znajduje
nowe drogi, aby realizować plan zbawienia całej rodziny ludzkiej. W dziele
zbawienia Bóg pragnie zaangażować wielu przyjaciół, na których nieustannie
czeka, aby dać światu nadzieję, ponieważ Jego Królestwo nigdy nie ulegnie zagładzie.

Prawda i słuchanie

Jezus, miłuje każdego, nawet najbardziej
zagubionego i oddalonego. Aby świętować tajemnicę Chrystusa, Króla Wszechświata,
Kościół nie proponuje nam opowiadania o Jego spektakularnym objawieniu, lecz wręcz
przeciwnie, zaprasza do kontemplacji rozrywającej serce, sceny Jego męki, w której
Jezus upokorzony i związany poddaje się woli Boga Ojca. Zaprasza mnie do słuchania,
gdyż to jest wyznacznikiem tego, czy jestem zprawdy. Jeśli nie słucham
Jego głosu, nie mogę znać prawdy i nigdy do niej nie dojdę. Panie, daj mi serce
zdolne do słuchania Twojego Słowa!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >