2012-11-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-11-21

HOMILIA

Środa, XXXIII Tydzień Zwykły, Rok B

Pan się opóźnia dla mojego dobra

Ewangelia, którą dzisiaj odczytujemy w
Kościele wyjaśnia dlaczego Pan opóźnia swoje przyjście i co należy czynić w tym
czasie. Ta przypowieść wcale nie mówi, jak to utrzymują niektórzy protestanci,
że im kto więcej otrzymał talentów, tym więcej otrzymuje błogosławieństwa.
Przypowieść o minach mówi, iż Królestwo Boże nadchodzi dzisiaj dla tych,
którzy jak Zacheusz, nawracają się i przyjmują swojego Pana, który nadchodzi w
ubóstwie i pokorze.

Oczekiwanie to przynoszenie owoców a
nie puste oczekiwanie

Nawrócenie i przyjęcie Pana oznacza
pomnażanie otrzymanych darów. Przedłużanie zatem czasu przyjścia Pana jest
znakiem Jego cierpliwości i wydłużenia czasu zbawienia, wydłużenia czasu na przynoszenie
owoców. Jego opóźnienie zależy od naszej opieszałości w nawróceniu. Oczekiwanie
powinno zatem zostać przemienione w zaangażowanie, które prowadzi do miłości
bliźniego.

jego współobywatele nienawidzili go

Jesteśmy powołani, aby przeżywać życie
jako dzieci Boże pośród świata, który jest wrogi i nieprzyjazny. Świat
sprzeciwia się zbawieniu. Woli niewolę i kłamstwo aniżeli wolność i prawdę. Czy
jestem na prawdziwej drodze wiary i daję świadectwo o wolności dziecka Bożego i
prawdzie, która pochodzi od Boga? Czy może jestem po stronie świat
nienawidzącego Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo?!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >