2012-11-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-11-06

HOMILIA

Narzędzia już są!

Kim jestem?

Jeżeli jesteś człowiekiem, to
z Woli Bożej u stóp twoich leży cały świat, gdyż Bóg życzył sobie, aby każdy
człowiek czynił ziemię sobie poddaną. Jeżeli jesteś mężczyzną albo kobietą, to
spoczywa na tobie obowiązek wypływający z płciowości prowadzący do zrodzenia
potomstwa, którego ilość jest ograniczona tylko okresem płodnym kobiety. Jeżeli
ktoś tego obowiązku nie chce wypełnić, to niech się postara o przekonywujące uzasadnienie
swojej rezygnacji z potomstwa w dniu Sądu Bożego. Jeżeli jesteś
chrześcijaninem, to twoim przeznaczeniem jest Krzyż, odrzucenie, uniżenie i
upokorzenie (patrz. Pierwsze Czytanie). Jeżeli swoje przeznaczenie upatrujesz
obok tych rzeczy to na miłość Boską nie nazywaj się chrześcijaninem, tylko najwyżej
kandydatem na chrześcijanina. Taka postawa będzie bliższa prawdy. Jeżeli jesteś
grzesznikiem, to ciesz się, że twoja wiara daje ci odwagę przyznania się do
grzechu, bo już nie jesteś taki do szczętu ślepy. Jeżeli wierzysz w Jezusa
Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla ciebie, to raduj się ze szczęścia
poznania Go nie zginiesz.

Kim On jest?

Jezus jest Bogiem i
Człowiekiem, który wybrał upokorzenie i hańbę Krzyża, jako narzędzie do
przekonania człowieka o sile zła i grzechu, ale też, jako narzędzie do ukazania
zwycięskiej mocy Zmartwychwstania, której udziałem może się stać każdy, kto w
Niego wierzy.

Wybieraj!

Spodobało się Bogu, aby Jego Syn,
Jezus Chrystus, ustanowił Kościół i w ręce Kościoła oddał władzę dysponowania
łaskami Bożymi. W bardzo ludzki sposób Kościół rozdziela tę łaskę. Decyzje w
Kościele podejmują ludzie, a Bóg na to pozwala, mimo niewątpliwych błędów i
potknięć. Niektórych ludzi Kościoła Duch święty pobudza do naprawdę epokowych
decyzji. Innych inspiruje do użycia środków duszpasterskich, jeszcze innych do
nowych sposobów pogłębiania wiary. Wymienię przykładowo: synody biskupie, konferencje
naukowe, oazy, odnowę w Duchu Św., rekolekcje specjalistyczne, rekolekcje
ignacjańskie, szkoły nowej ewangelizacji, kursy apostolskie, ruchy
ewangelizacyjne, katechumenat pochrzcielny. Są one narzędziami do pogłębienia
wiary. Na wezwanie z dzisiejszej Aklamacji przed Ewangelią: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście
utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię odpowiada najpełniej katechumenat
pochrzcielny, inaczej zwany neokatechumenatem, ze względu na jego uczestników,
którzy w zdecydowanej większości są ochrzczeni.

To nie jest przypadek, że w twojej
parafii usłyszysz zaproszenie na katechezy dla dorosłych i młodzieży, które są
może odpowiedzią na twoją prośbę do Boga o pocieszenie i umocnienie. Bo – parafrazując
to, co powiedział Jezus Pewien proboszcz
wyprawił 13 katechez prowadzonych przez katechistów z drogi neokatechumenalnej
i zaprosił na nie wielu. To jest taka sama uczta, jaką urządził ten
człowiek z Ewangelii z jemu tylko znanych kryteriów decydujących o tym, kto
może być zaproszony.

Chyba, że tak jak w dzisiejszej
Ewangelii, masz co innego do zrobienia
w tym czasie

Dalszy ciąg wydarzeń jest już ci
chyba znany.

ks.
Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >