2012-11-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-11-04

HOMILIA

XXXI Niedziela zwykła. Rok B.

Przeżywany w kościele Rok Wiary,
jest zaproszeniem i wezwaniem do tego, aby zatroszczyć się o swoją wiarę. W
liście do Rzymian czytamy, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa." (Rz 10,
17).

Dzisiejsze słowo z liturgii
zaprasza do SŁUCHANIA. To jest pierwsze. Tylko w postawie zasłuchania rodzi się
poznanie, zaufanie. Rodzi się miłość, która jest owocem spotkania z drugą
osobą. Rodzi się wiara.

Otwarcie serca na głos Boga,
który jak mówi Benedykt XVI, chce do nas mówić jak do przyjaciół, otwiera też
serce na człowieka, w którym zaczynam widzieć brata. Miarą tego, jak słucham co
mówi do mnie Bóg, jest to jak słucham drugiego człowieka.

Słuchać, to mieć czas dla osoby,
która mówi. To zapomnieć o sobie, aby swoją uwagę skierować w stronę drugiej
osoby. To próbować zrozumieć osobę, jej myślenie, patrzenie, motywacje, jej
nastawienie do mnie.

List do Hebrajczyków mówi o
kapłaństwie. Kapłan to ten, co stoi między Bogiem a człowiekiem. Ma komunikować
to, co Bóg przez niego pragnie przekazać człowiekowi. By to czynił to powinien
SŁUCHAĆ Boga.

Jezus był zasłuchany w głos Ojca.
W tym zasłuchaniu odkrywał wolę Ojca i ją wypełniał.

Wszyscy uczestniczymy w
kapłaństwie powszechnym wiernych. Niektórzy w hierarchicznym. Więc uczmy się od
Jezusa jedynego kapłana słuchania Ojca. On nas zapewnia o bezwarunkowej
miłości. I jeżeli słuchamy ze zrozumieniem, jak uczony w Piśmie, to odkryjemy,
że tylko MIŁOŚĆ jest najważniejsza. To ona winna być motorem działania. Więc SŁUCHAJ
IZRAELU !

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >