2012-10-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-10-23

HOMILIA

Czuwać i służyć

Uczeń Jezusa
winien być ciągle czujny i gotowy na przyjście swego Pana. Jest to wyraźny
motyw eschatologiczny, który Jezus od razu ilustruje przypowieścią, której główną
myślą jest, że chce zastać ich czuwających.

Niech
będą przepasane biodra wasze.

Uczniowie Jezusa
w każdym momencie życia muszą być przygotowani, by natychmiast pójść za głosem
Jezusa, który kołacze i wzywa. Muszą być po prostu gotowi, inaczej mówiąc
powinni być bogaci w różne doświadczenia, które zostały wypracowane w trudzie życia.

A
obchodząc będzie im usługiwał

W postaci Pana,
który się przepasuje i służy przy stole bez trudności rozpoznajemy Jezusa. Dzięki
temu przypowieść odkrywa nam niezwykłą tajemnicę Syna Człowieczego, który nie
przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. Całe życie Jezusa, we wszystkich
fazach, było i jest służbą. Całe więc życie ucznia Jezusa musi być służbą, pracą
i czujnym oczekiwaniem. Za służbę wynagradza Jezus własną służbą.

W czasie
Ostatniej Wieczerzy Jezus usługując uczniom powiedział: Dałem wam bowiem
przykład. To samo mówi do nas, kiedy uczestniczymy przy stole eucharystycznym,
przypominając nam, że cokolwiek czynimy jednemu z najmniejszych braci, Jemu samemu
czynimy. Jeśli
wytrwamy w postawie czuwania, doczekamy się szczęścia bez końca. Jeśli
Jezus zastanie nas czuwających, będziemy wewnętrznie szczęśliwi na zawsze.

Ks. Paweł J. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >