2012-10-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-10-14

HOMILIA

XXVIII Niedziela
Zwykła

Jakie mądre dziecko! Takie stwierdzenie często słyszymy z
ust krewnych, znajomych, sąsiadów czy przygodnych ludzi, kiedy widzą pociechę
próbującą coś powiedzieć, lub zrobić. Mamy i ojcowie są wtedy bardzo zadowoleni
i dumni ze swoich dzieci. Szkoda tylko, iż potem, z upływem lat, ich
zainteresowanie własnym dzieckiem często słabnie, na rzecz pracy, kariery, czy
innych zajęć. Albo inaczej. Rodzice próbują ukierunkować syna lub córkę według
własnego wyobrażenia. A wygląda to w ten sposób: będziesz lekarzem, bo ja
jestem lekarzem, będziesz adwokatem, bo to dobry i popłatny zawód. I tak dalej
i tak dalej, w różnych innych wersjach.

Dziś w Liturgii Słowa mowa o mądrości. Tej ludzkiej i tej
Bożej. Czasem idą one w parze, ale najczęściej ta ludzka próbuje górować nad tą
Bożą. Mądrość to wielkie wyzwanie, także wielka pokusa, bo mądrość wyzwala
pragnienie wolności, władzy, panowania. Kto wie jak, ten może wpływać na
innych, może manipulować tymi, którzy nie wiedzą. Przykładem jest historia
faraona i kapłanów egipskich opisana w powieści Bolesława Prusa.

Mądrość pochodząca od Boga, dana pokornym i cichym, też daje
poczucie wielkości, władzy, mocy, potęgi, ale jakże innej, niepojętej przez ten
świat. Zostawić wszystko, by wszystko zyskać. Pójść za Kimś, kto wygląda tak
zwyczajnie i uznać w Nim Zbawcę świata, zaryzykować tak bardzo, by narazić się
na śmiech, lekceważenie, posądzenie o głupotę czy wprost szaleństwo. Kto to
potrafi? Kto się na to zdobędzie? Historia Kościoła pokazuje, iż tacy są,
przechodzą dziejami ludzi i narodów, zadziwiając, fascynując, pociągając.
Przykładów jest aż nadto. Nie będę wymieniał tych Bożych Szaleńców, wczoraj i
dziś! Ale dużo jest takich, którzy się boją, cofają, po zrobieniu kroku we właściwym
kierunku odwracają się i wracają do punktu wyjścia. Jak młody człowiek spotykający
Jezusa.

Panie, daj mi odwagę pójścia za Tobą, pójścia z Tobą,
pójścia do Ciebie. Zabierz lęk, zabierz pychę, zabierz ludzką kalkulację,
zabierz małostkowość, drobnomieszczaństwo. Daj wolność dziecka Bożego. Daj
doświadczyć braci i sióstr w Twoim Królestwie. Amen.

Ks. Henryk K. MS

14.10.2012

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >