2012-10-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-10-11

HOMILIA

Czwartek XVII tydzień zwykły. Rok B.

Wybaczcie –
wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa. Bo zawsze, kiedy
człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele starają się mu przeszkodzić: wiedzą
bowiem, że jedyną przeszkodą jest dla nich modlitwa. to słowa Abby Agatona,
które są odpowiedzią na pytanie Które dzieło wymaga najwięcej pracy ?

Rozpoczynamy dzisiaj w Kościele
Rok Wiary. Jesteśmy też zaproszeni do podjęcia szczególnego zadania, Nowej
Ewangelizacji. Przed nami piękny, ale i trudny czas.

Piękny, gdyż jest szansą do
ponownego odkrycia radości z przeżywania swej wiary jako bliskiej relacji z
Miłością, która jest Osobą. To okazja aby na nowo odnowić tą relację, odkryć
radość z tak przeżywanej wiary, której nie jesteśmy w stanie zatrzymać dla
siebie. Motywacją ewangelizacji nie może być kryzys wiary, ale radość z jej
przeżywania, która nie pozwala zatrzymać jej w środku, ale popycha do dzielenia
się nią z innymi.

Trudny, ponieważ wymaga wysiłku, zaangażowania,
tracenia czasu, nawrócenia. A to kosztuje. Wymaga wierności.

Tym co ożywia naszą wiarę,
przezywaną jako żywa więź z Jezusem, jest modlitwa. Szczególnie modlitwa Słowem
Bożym. Ona też rodzi i umacnia wiarę. Jak pisze Benedykt XVI Gdy modlitwa karmi się Słowem Bożym, możemy spoglądać
na rzeczywistość nowymi oczami, oczami wiary, Pan zaś, który przemawia do
umysłu i serca, rozświetla nowym światłem drogę w każdej chwili i w każdej
sytuacji.

Nam podobnie jak i Galatom z dzisiejszego Słowa grozi zniechęcenie, rutyna,
prawo, litera, które zabijają spotkanie żywą Osobą. Jeśli płuca modlitwy i Słowa
Bożego nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się
pośród tysięcy codziennych spraw: modlitwa jest oddechem duszy i życia mówi Papież.

Jezus wzywa nas dziś do wierności w modlitwie.
Miłość wyraża się przez wierność. Jezus jest wobec nas wierny. Wierność jest
trudem wierność powołaniu w małżeństwie, życiu zakonnym, kapłańskim. Wierność
w wyznawaniu swej wiary, w modlitwie. Do tej wierności Bóg nas uzdalnia przez swego
Ducha, którego nieustanie nam pragnie dawać. Prośmy o Niego ! Przyzywajmy Go !

Co dziś zabiera mi czas na modlitwę ? Co niszczy
moja wierność ? Co dziś tak mnie urzeka, że odchodzę od słuchania Słowa ?

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >