2012-10-02 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-10-02

HOMILIA

Wtorek, XXVI Tydzień zwykłyNie widzimy wiatru a
istnieje, możemy poznać że jest, po skutkach jego działania. Czy ktoś widział anioła?
Nie, bo nie można go zobaczyć, jest bytem niewidzialnym. Czytamy w Księdze
Rodzaju: ,,Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię. W tym niebie są obecne byty niewidzialne czyli
aniołowie. Więc anioła jako takiego nie możemy zobaczyć, chyba że przyjmie on
ciało człowieka i otrzyma misję do spełnienia na ziemi.

To Bóg posyła aniołów by czuwali nad
nami, ich opieka jest widoczna o tyle, o ile jesteśmy świadomi ich istnienia i
funkcji jaką otrzymali wobec nas. Anioł strzeże, chroni przed wszelkim złem,
zasadzkami szatana i prowadzi drogą pewną, która zmierza do Boga. W życiu
codziennym można prosić go o pomoc w rozwiązaniu konfliktów z drugą osobą,
można go posłać do osoby która jest daleko od nas, może cię strzec w obowiązkach
które wykonujesz itp. Aniołowie są
posyłani by człowiek odkrywał prawdę o historii zbawienia, gdyby wyciąć aniołów
z Pisma Świętego załamała by się historia uwolnienia człowieka z kajdan
śmierci.

Nasi bohaterowie to potężne byty,
mające konkretne funkcje od Boga, anioł jest bardzo skutecznym opiekunem i
możemy ich mieć kilku taka prywata ochrona z nieba. Anioł komunikuje się z
nami przez natchnienia, pociąga nas w kierunku dobrych wyborów, choć nigdy nie
może zmusić nas do jakiejkolwiek decyzji, pomaga nam rozeznać to co jest
dwuznaczne, połowiczne i poprowadzić do dobra. Mając swoje źródło w Bogu
udziela nam oświecenia za przyzwoleniem Stwórcy. Co do duszy jednają ją z
Bogiem, im bardziej człowiek żyje życiem duchowym tym bardziej jest podobny do
anioła. Ewangelista Mateusz pisze, że przy zmartwychwstaniu będziemy jak
aniołowie (Mt 22, 30).

Teologicznie pewną prawdą jest, iż człowiek ma swojego
anioła stróża, który jest uobecnieniem Opatrzności Bożej i zbawczych planów
wobec człowieka. Opiekę anioła stróża przede wszystkim kojarzono z okresem
dzieciństwa, kiedy młody człowiek nie doświadcza troski o to, co materialne,
nie odczuwa tak dotkliwie podziału na świat materialny i duchowy. Małe dzieci
posiadają szczególną więź z niebem dzięki wrodzonym predyspozycjom, Jezus
wyraźnie ukazuje to w dzisiejszej Ewangelii.

Anioł stróż kocha człowieka i dba o jego zbawienie,
zdrowie fizyczne i duchowe. Każde małe dziecko jest bardzo ufne, bo poznaje
dopiero świat, nie wie ono, co to niebezpieczeństwo i podstęp. Jest w stanie
bezgranicznie zaufać, dlatego jest w sposób szczególny chronione przez anioła
stróża. Pismo Święte podaje nam szereg informacji o specyfice tej posługi wobec
ludzi (Wj 23, 20-23; Mt 18, 10; Ps 91, 11; Ps 34, 7). Wraz z wiekiem człowieka
zmienia się charakterystyka posługi anioła stróża. Dusza małego dziecka jest
mniej narażona na działanie szatana, jego pokusy i podstępy niż dusza
dorosłego, dlatego anioł stróż w sposób szczególny opiekuje się ciałem dziecka,
które jest całkowicie bezbronne. Kiedy wchodzi ono w wiek dojrzały może samo w
większym stopniu zadbać o swoje bezpieczeństwo fizyczne. Tym samym zwiększają
się pokusy złego, który chce nas odłączyć od miłości Boga. Anioł stróż chroni
przed tymi pokusami dając natchnienia do czynienia dobra. Kiedy człowiekowi
przydarzy się nieszczęście czy grzech, to nie oznacza to, że anioł stróż go
opuścił i razem z nim Opatrzność Boża. Utrapienia są na nas dopuszczane, bo Bóg
może wyprowadzić wielkie dobro dla nas, mogą przynaglać nas do nawrócenia.

Ks. Łukasz S. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >