2012-09-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-09-26

HOMILIA

Środa, XXV Tydzień Zwykły, Rok B

Treść i styl głoszenia Ewangelii

Jeden z
wielu fragmentów, w których Jezus posyła swoich apostołów by głosili Dobrą
Nowinę. Odczuwa się pośpiech, niepokój o zbawienie wielu, potrzeba
natychmiastowego przekazania nowiny każdemu człowiekowi; nowiny, która mówi:
Bóg Cię kocha! Kocha Cię do szaleństwa! Ale nowina Jezusa oprócz treści, którą
przekazuje (Bóg Cię kocha!), jest także uważny na formę i styl przesłania.
Jezus jakby mówił: nie liczcie wyłącznie na środki jakie posiadacie, nie
ufajcie zbytnio waszym siłom i nie ufajcie jedynie technice! Jest to przypomnienie
każdemu z nas i naszym wspólnotom, aby najpierw głosić Ewangelię a ewentualnie
później myśleć o strukturach i organizacji; przypomnienie, że wszelkie rzeczy
są w służbie Królestwa, że strategie marketingowe w stosunku do Królestwa
Bożego są z góry przegraną. Mniej pokazywać się a więcej dawać tego, co jest
istotą. Mamy głosić Mistrza a nie produkt do sprzedania! Jest to zachęta to
trwania w nadziei, która nie zawiedzie! Nie trać zatem nadziei gdy młodzież
chętniej idzie na salę sportową niż na spotkanie ewangelizacyjne. Możesz dać im
dużo więcej kochając ich aniżeli osądzając za takie preferencje! Nie daj się
pokonać zniechęceniu gdy dostrzegasz, że wielu goni za modą medytacji
wschodnich Jest to słowo zachęty do wierności Ewangelii! Pozwól, aby głoszone
Słowo Cię dotknęło tam gdzie jesteś! Kościół to nie holding świętości, międzynarodowa
organizacja, ale to miejsce radości, gdzie głoszenie mocy Bożej odbywa się także
poprzez ludzką słabość.

I wysłał
ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych

Przesłanie przyniesione przez Jezusa ma dawać wolność, a więc wymaga by
uczniowie zajmowali się przede wszystkim Słowem i osobami potrzebującymi
uzdrowienia zarówno ciała jak i duszy. Nauczyć się ufać Jezusowi i Jego Słowu!
On musi być dla nich wszystkim! W ten sposób Jezus upomina ich, by nie obciążali
się zbyt dużymi ciężarami na podróż i aby pozostali w domu, w którym ktoś ich
chętnie przyjmuje. Zaproszenie do gościnności i do przyjmowania gościnności
Pierwszym znakiem przyjęcia Słowa jest gościnność wobec innych! Musi znaleźć
się najpierw miejsce w sercu, a wtedy w domu znajdzie się zawsze miejsce do
spania i coś do jedzenia! Innymi słowy, Jezus naucza i zachęca, aby być sługami
Słowa i dodaje nadziei by była zgodność stylu życia i przesłania! W ten sposób
staje się wiarygodnym świadkiem Słowa i otwiera się droga do ufnego słuchania
Dobrej Nowiny! Powtarzam dzisiaj za św. Ambrożym mówiąc: Wszystko mamy w Chrystusie, Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli
chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem; jeśli płoniesz w gorączce, On jest
źródłem; jeśli opętała cię nieprawość, On jest sprawiedliwością; jeśli
potrzebujesz pomocy, On jest siłą; jeśli lękasz się śmierci, On jest życiem;
jeśli pragniesz nieba, On jest drogą; jeśli uciekasz przed ciemnością, On jest
światłem; jeśli szukasz pożywienia, On jest pokarmem. Spróbujcie tedy i
zobaczcie, jak słodki jest Pan: błogosławiony ten, który w Nim pokłada nadzieję.

Ks. Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >