2012-09-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-09-17

HOMILIA

Poniedziałek, 24 tydzień zwykły. Rok B.

Kafarnaum, do którego dziś Jezus
wchodzi, można przetłumaczyć jako Dom Pocieszenia. Jezus przychodzi aby
przynieść pocieszenie człowiekowi. Nie przynosi jakiejś taniej pociechy, ale w
sposób konkretny zaradza temu, co w danym momencie jest dla mnie strapieniem.

Setnik i jego sługa nie mają
imienia. Mogę ich nazwać swoim imieniem, to znaczy, że w ich historii mogę odkryć
swoją własną historię życia. Setnik, swoją postawą, pyta mnie dziś o moją
wiarę. Czy jestem dziś w stanie, zadziwić Jezusa swoją wiarą ? Taka wiara
otwiera drogę do tego, aby Jezus mógł objawić swoją miłość w moich braciach, we
mnie.

Tym szczególnym Domem
Pocieszenia jest Eucharystia, o której pisze św. Paweł do Koryntian. Jednak, brak
wiary, rozdarcia, niezgoda, nieprzebaczenie, myślenie tylko o sobie, brak
wspólnoty, zamyka nas na to Pocieszenie, które Bóg pragnie dać.

Prośmy dziś na nowo Jezusa o łaskę
wiary, byśmy nieustannie doświadczali Bożej Pociechy Miłości, z którą
przychodzi w Eucharystii.

Ks. Jacek G. MS.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >