2012-08-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-08-26

HOMILIA

NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ – UROCZYSTOŚĆ

"Ci, którzy żyją nadzieją, widzą
dalej. Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą
wszystko w innym świetle" – Lothar ZanettiCzysta
ziemiaKażdy psalm to twarz Chrystusa, ale można także podstawić
pod każdy psalm osobę Maryi. Maryja – mówią Ojcowie Kościoła – jest doskonała
dlatego, że gdy Bóg stworzył Maryję to uczynił ją zupełnie z czystej garści
ziemi, innej ziemi niż my – bo my jesteśmy stworzeni z ziemi skażonej grzechem.
Dlatego potrzebujemy Maryi. Czarna MadonnaDziś
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja jest obrazem Kościoła. Kościół
niesie posłanie o życiu wiecznym. W łonie Kościoła tak jak w łonie Maryi jest
żywy Chrystus. Nosimy w sobie życie wieczne wtedy, gdy w nas jest życie
Zmartwychwstałego. Maryja jest pod krzyżem i Kościół jest pod krzyżem i
patrzy na krzyż i widzi w nim szczęście. Jesteśmy w pełni szczęśliwi, gdy
jesteśmy na krzyżu.Maryja jest obrazem świętości. Świętość polega na byciu
kochanym przez Boga. Stąd wszyscy jesteśmy święci, ale nie wszyscy doświadczamy
tej miłości. Nosić w sercu miłość Boga. Dlaczego tak często jesteśmy smutni,
zmęczeni? Bo szukamy miłości na zewnątrz, a nie tam, gdzie ona
jest.WinoW XIX wieku miała miejsce seria objawień
Matki Bożej, tej samej, która wspierała nowożeńców w Kanie Galilejskiej, gdy
zabrakło wina. Maryja objawiała się w XIX wieku wiele razy. Najważniejsze są
trzy Jej objawienia: pierwsze w La Salette, drugie w Lourdes a trzecie już w XX
wieku w 1917 roku w Fatimie i za każdym razem objawiała się jako zatroskana o
ludzi, którzy żyją bez Boga, którzy są nieszczęśliwi – nie maja wina!Przez
Maryję przychodzi każda łaska w Kościele. Bóg wybrał ją do udziału w tajemnicy
odkupienia i zbawienia całej ludzkości tak, jak jest to ukazane w Kanie
Galilejskiej. Jezus jest na weselu w Kanie; przyszedł do ludzi młodych,
biednych jak "mysz kościelna", którym nawet zabrakło wina. Ale Jezus przyszedł
właśnie do nich…Dla Izraela wino znaczyło wejście do Królestwa
Niebieskiego. Jest to wino paschalne. Żydzi mają wychowanie sakramentalne, do
znaków: w czasie paschy kiedy widzieli chleb widzieli niewolę egipską, a widząc
kielich błogosławieństwa widzieli wejście do Ziemi
Obiecanej. Moja godzina jeszcze nie nadeszłaPodczas
wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja widzi, że zabrakło wina mówi: "Nie
mają wina" i Jezus odpowiada: "nie nadeszła jeszcze moja godzina". Jaka godzina?
Wprowadzenia ludzkości do Ziemi Obiecanej, godzina wejścia do nieba. Jezus
mówi do Maryi: "nie nadeszła jeszcze moja godzina", ale Maryja czuje, że ta
godzina nadchodzi i ta godzina staje się również Jej godziną. I nadchodzi także
moja godzina…Maryja w Kanie Galilejskiej objawia się jako Matka
Miłosierdzia, która przychodzi po to, aby dokonać przemiany naszych serc.
"Zróbcie wszystko co powie wam Syn", a wasze serce zostanie przemienione tak,
jak została przemieniona woda w wino. Wino jest także symbolem szczęścia
człowieka, tego szczęścia, którego nam ciągle brakuje. Maryja chce nam dać tego
szczęścia, tego wina dobrego, jeszcze lepszego, niż byśmy sobie wyobrażali tak,
jak to uczyniła w Kanie Galilejskiej.ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >