2012-08-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-08-20

HOMILIA

XX
Tydzień Zwykły
20
sierpnia 2012 r., Poniedziałek

Zachowuj
przykazania
Ponieważ
one nigdy nie zostały odwołane. To jest dla nas depozyt wiary i
mądrości. Grzech, który popełniamy, przekraczając przykazania
jest odrzuceniem Boga w naszym własnym ciele. Za Przykazaniami stoi
miłość Boga do człowieka, który po grzechu nie jest w stanie
wyczytać we własnym sercu tego co najważniejsze(św. Augustyn).
Dlatego Bóg dał nam przykazania, aby chronić ludzkość i każdego
z nas przed niszczycielską siłą egoizmu, nienawiści i
kłamstwa.
Ale
w życiu chrześcijanina chodzi o coś głębszego.
Ponieważ
kto mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, jest
kłamcą i nie ma w nim prawdy (1J2, 4). Dlatego Pan Jezus ukazuje
drogę przyjaźni. Odpowiada poszukującemu człowiekowi: Jeśli
chcesz być doskonały… Bo istotą bycia chrześcijaninem jest
żywa relacja z Jezusem. To relacja ścisła i osobowa ze swoim Panem
i wyruszanie wraz z Nim codziennie w drogę prowadzącą do
prawdziwego życia. My możemy miłować ponieważ On pierwszy nas
umiłował.

Czy
żyję z wdzięcznością w sercu względem Boga za to, że dał mi
Słowo, które daje światło na porządkowanie mojej relacji z Nim i
z bliźnimi? Czy jestem wdzięczny za dar Ducha Świętego, który
umożliwia nam spełnianie tego Słowa w życiu z Bogiem i bliźnimi?
ks.
Antoni S. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >