2012-08-01 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2012-08-01

HOMILIA

Środa, XVII tydzień zwykłyZysk czy strata?ZyskPrzypowieści o skarbie ukrytym w roli
i o perle są nam znane tylko dzięki Ewangelii wg św. Mateusza. Te
bardzo króciutkie s opowiadania zasadniczo mają to samo przesłanie
królestwo Boże jest czymś bardzo cennym.Czynność, o której jest mowa w obu
przypowieściach to kupowanie. Łaski Boga nie można kupić więc
nie chodzi o przepis jak zdobyć królestwo Boże. Akcent w tych
przypowieściach położony jest raczej na porównaniu wartości.
Rolnik, który kupuje rolę z ukrytym w niej skarbem w gruncie rzeczy
robi świetny interes. Suma, którą inwestuje jest wielokrotnie
mniejsza od tego, co zyskuje. Gdyby miał kupić skarb nie
wystarczyłoby mu pieniędzy, dlatego kupuje pole wydając przy tym
wszystkie swoje pieniądze. Wie, że warto. To, co stracił jest
niczym w porównaniu z tym co zyskuje, ale wie o tym jedynie on. Dla
postronnych obserwatorów jego postawa jest niezrozumiała. Jak można
pozbawić się wszystkiego dla kawałka ziemi?
Strata?

Dzieje Apostolskie opisują, że w
początkach rodzenia się Kościoła wielu z chrześcijan sprzedawało
swoje majątki i zarobione w ten sposób pieniądze rozdawało
ubogim. Wielu innych porzucało swoją pracę, zmieniało miejsce
zamieszkania i podejmowało inne radykalne kroki, by móc spotkać
Jezusa, by móc żyć w Jego obecności. Dzisiaj, gdy patrzymy na te
sytuacje wydaje się, że owi ludzie składali jakąś ogromną
ofiarę Panu Bogu, ale oni widzieli to jako czysty zysk. Parafrazując
słowa, które wypowiedział św. Paweł wszystko to uważali za
śmieci w porównaniu z najwyższą wartością poznania Jezusa
Chrystusa (por. Flp 3,8). Dzisiaj kiedy myślimy o swoich mieszkaniach, samochodach,
komputerach, czy biżuterii wydaje się nie do pomyślenia, że
moglibyśmy bez tego wszystkiego żyć. Wielu z nas ma problemy z
modlitwą, gdyż czas tracimy przed telewizorem, ale rzadko komu
przychodzi wówczas do głowy sprzedać telewizor by móc spotkać
Jezusa. I wcale nie chodzi w tej sytuacji o ofiarę, chodzi o zysk, o
to, co otrzymujemy.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >