Homilie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie
27 października 2021

2021-10-27 Środa, XXX Tydzień zwykły

Środa, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 13, 22-30)


Bez poprawności politycznej

Piękna Pani przychodzi na La Salette z miłości, aby przypomnieć, jak Bóg patrzy. W dzisiejszej Ewangelii pojawia się pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?

Tymczasem Bóg daje szansę każdemu człowiekowi. Nikt w Jego oczach nie jest skreślony. Dlatego przez Maryję upomina się o każdego. Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Bez poprawności politycznej. Nie oszukuje uczniów. Wskazuje, że jest ciasna brama. Zatem trzeba podjąć trud, jeśli chce się przez nią wejść. Decyzja należy do człowieka.

Chrystus w żadnym miejscu Ewangelii nie mówi, że ktoś musi coś zrobić. Zawsze komunikuje: Jeśli chcesz, to chodź za mną. Przyjmując wszystkie konsekwencje swojego wyboru.

Maryja mówi jak jest, ponieważ widzi umierające dzieci. Tu nie ma czasu na delikatne słowa. Trzeba działać zdecydowanie. Stawia diagnozę i daje lekarstwo, którym jest pojednanie z Bogiem i podjęcie pokuty.

Bardzo często cierpienie jest skutkiem wyborów życiowych, które zostały podjęte wbrew głosowi sumienia. Jeśli ktoś wybiera grzech i śmierć, to trudno winić Boga za swoją sytuację. Jednak nawet w takim momencie, On nie pozostawia grzesznika na pastwę złego ducha. Konieczne jest jednak przyznanie się do Jezusa i życie według Ewangelii. Nie jest to proste być wiernym o własnych siłach. Dlatego tak ważna jest modlitwa i Eucharystia.

Istnieje pokusa udawania ucznia Chrystusa. Można przyjąć postawę aktora, który przed ludźmi udaje człowieka świętego. Jednak im dłużej kłamstwo trwa, tym bardziej bolesne są skutki jego ujawnienia.

Płacząca Matka przypomina, że czas się kończy. Nie chodzi o koniec świata, ale o śmierć każdego człowieka. Tym jest właśnie zamknięcie drzwi, o którym mówi Jezus. Można więc nie zdążyć z nawróceniem i życiem w prawdzie. Wówczas pozostaje samotność, z dala od Boga i innych ludzi. Tym właśnie jest piekło, które dla wielu ludzi, zaczyna się już na ziemi. Jest to ich świadomy wybór i ucieczka przed miłosiernym spojrzeniem Boga.

——————————-

diakon Tomasz Skrzęta MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

26 października 2021

2021-10-26 Wtorek, XXX Tydzień zwykły

Wtorek, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 13, 18-21)


Jakość, nie ilość

Gdy przeczytałem Ewangelię, którą dzisiaj daje nam Kościół, w mojej głowie pojawiło się wspomnienie z dzieciństwa: przed oczami stanął mi obraz mojej babci, która co piątek wypiekała chleb dla rodziny. Pamiętam jak przygotowywała zaczyn, który następnie miał za zadanie sprawić, że chleb lepiej wyrośnie i będzie miał lepszy smak.

Ten prosty obraz ukazuje nam jednocześnie, jakie jest nasze zadanie jako wierzących w Chrystusa. Mamy być ludźmi, którzy będą wpływać na to, jak wygląda świat. Nasza obecność i nasze świadectwo nie ma być jednak triumfalizmem czy wywyższaniem się z powodu bycia lepszym – ma raczej służyć temu, by każdy mógł znaleźć oparcie i pomoc w odkryciu piękna bycia z Bogiem. Żeby skutecznie spełnić to zadanie, nie musimy stanowić większości czy opierać się na własnej sile albo wpływie, który możemy wywrzeć.

Naszym zadaniem jest troska o jakość naszego życia duchowego, naszej wiary, o naszą żywą relację z Bogiem. Wtedy – jak zakwas – będziemy mieli Bożą moc przemiany nie tylko naszego życia, ale również życia innych ludzi.

——————————-

ks. Paweł Obrzut MS

——————————-

 

25 października 2021

2021-10-25 Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły

Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

(Łk 13, 10-17)


foto from http://bosko.pl/wiara/

Właściwy porządek

Komentując ten fragment Ewangelii, św. Cyprian stwierdza, że przełożony synagogi to hipokryta. W dzień szabatu odwiązuje swoje zwierzęta, żeby je napoić. Równocześnie nie uważa, że trzeba pomóc chorej kobiecie, zrywając więzy jej niemocy. Nie przejmuje się tym, że pozostaje ona pochylona ku ziemi jak zwierzęta i nie przyjmuje postawy wyprostowanej, takiej jaka przystoi rozumnemu stworzeniu.

Św. Tomasz z Akwinu powie, że miłość, jaką obdarzamy stworzenia, powinna być wprost proporcjonalna do ich doskonałości. To znaczy, że mniejszą miłością obdarzamy rośliny, większa należy się zwierzętom, jeszcze bardziej powinniśmy miłować ludzi, które są stworzeniami doskonalszymi od pozostałych.

Coraz częściej możemy zauważyć odwrócenie tego porządku. Troska o przyrodę jest piękna i ważna, ale jeśli występuje wraz z pogardą wobec człowieka, mamy do czynienia z hipokryzją. Spotykamy nieraz ludzi, którzy walczą o godziwe warunki chowu zwierząt i jednocześnie opowiadają się za prawem do aborcji. Coś tu nie gra.

Od hipokryzji i pomieszania porządków – zachowaj nas Panie.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny „La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-

 

24 października 2021

2021-10-24 XXX Niedziela zwykła

Niedziela, XXX Tydzień zwykły, Rok B, I

(Mk 10, 46b-52)


foto from http://pojokbiblika.blogspot.com

BARTYMEUSZ

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii spotykamy postać niewidomego Bartymeusza. Człowiek doświadczony cierpieniem ślepoty słyszy, że przechodzi Ten, o którym zapewne wiele słyszał – że uzdrawia, czyni cuda… Intuicyjnie wyczuwa, że Jezus jest Tym, który może go uzdrowić.

Bardzo poruszająca jest jego determinacja, by został usłyszany przez Mistrza z Nazaretu. Stąd jego wołanie: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Mimo uciszającego go tłumu nie milknie, a wręcz przeciwnie, woła jeszcze głośniej.

Jest to dla nas wzór, by w każdej sytuacji, która po ludzku przerasta nasze siły, możliwości i pomysły wołać właśnie do Jezusa Chrystusa. Postawa zdeterminowanej wiary, że Bóg jest w stanie zaradzić naszym ludzkim niedomaganiom, rodzi w nas nadzieję, pogłębia relację z Jezusem i przynosi upragnione uzdrowienie.

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10, 46b-52). Niech wołanie Bartymeusza stanie się i naszym wyznaniem wiary.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

23 października 2021

2021-10-23 Sobota, XXIX Tydzień zwykły

Sobota, XXIX Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

(Łk 13, 1-9)


Nawrócenie albo śmierć

Słowo „życie” ma różne zastosowania. Powszechnie używamy go do opisania aktywności drugiego człowieka lub jej braku: „Skąd on ma tyle życia w sobie?”, „Jakby uszło z niego życie”, „Żyje pełnią życia”. Intuicyjnie wręcz czujemy, że można żyć zachowując funkcje biologiczne i jednocześnie nie żyć – być biernym, zapaść się w pustce. Można zginąć już za życia. Brak perspektyw na przyszłość w sposób skrajny może doprowadzić do odebrania sobie biologicznego życia, które jest konsekwencją wewnętrznej śmierci. Wielu socjologów i psychologów tak właśnie opisuje współczesne tendencje całych społeczeństw do odbierania sobie życia poprzez samobójstwo lub powszechną zgodę na eutanazję.

Ta sytuacja ma również odniesienie do wiary. Ktoś może żyć lub nie żyć wiarą. I nie chodzi tu o to, czy ktoś jest wierzący czy nie. Można bowiem być wierzącym i praktykującym, ale jednocześnie funkcjonować jak „żywy trup” bezmyślnie wykonując kolejne pobożności, które nie ożywiają. Dzieje się tak kiedy nie chcemy poddać się działaniu Bożemu i bronimy się przed nawróceniem tzn. zmianą naszego myślenia i działania z ludzkiego na Chrystusowe.

Jezus przyszedł do nas, aby uratować nas od śmierci. Mówi bardzo wyraźnie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” przypominając dwa tragiczne wydarzenia znane ówczesnym Izraelitom. Śmierć duchowa to realne, prawdziwe zagrożenie. Prawdziwe życie jest tylko w Bogu bo tylko ono wydaje najlepsze owoce. Jeśli oddamy mu siebie On będzie nas pobudzał do życia – „okopując” nas i „podlewając”, abyśmy wrócili do życia.

Jezu, który umarłeś i pokonałeś śmierć, aby dać nam prawdziwe życie, prosimy Cię o łaskę nawrócenia, abyśmy odeszli od tego co prowadzi nas ku śmierci i zobaczyli, że tylko przy Tobie możemy żyć pełnią życia.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia
08
LIS
Rekolekcje kapłańskie I tura 2021

Zapraszamy na I turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 8 - 11... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

15
LIS
Rekolekcje kapłańskie II tura 2021

Zapraszamy na II turę Rekolekcji Kapłańskich w dniach 15 – 18... czytaj więcej

kapłani

Godzina rozpoczęcia 18:00

19
LIS
Rekolekcje Trzeźwościowe – 3

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE Kolejne spotkanie 19 listopad... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00


Wstawiennictwu Maryi polecamy:
wszystkich dotkniętych pandemią, chorych , cierpiących, zrozpaczonych, osamotnionych. Niech Pani z La Salette przyniesie nadzieję zatroskanym, radość smutnym i wieczne szczęście dla zmarłych. Niech ten trudny czas wzmocni wiarę i ufność w niezmierzone Boże miłosierdzie.

„Miłość Boga jest przedsmakiem nieba.”
(św. Jan Maria Vianney)
< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >