Żywy Pan Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Żywy Pan
9 maja 2019

Żywy Pan

Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Jezus powiedział do ludu:
«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

(J 6, 44-51)


Znana jest z pewnością wypowiedź św. Hieronima nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (z Komentarza do Księgi proroka Izajasza). O jaką znajomość Pisma Świętego tu chodzi? Gdy się przebywa w Betlejem w grocie, gdzie św. Hieronim badał Biblię i tłumaczył tekst grecki na łacinę, czuje się, że jego znajomość Pisma Świętego nie była powierzchowna, czysto literalna, ale że rzeczywiście w Biblii odnalazł i spotkał żywego Pana.

W dzisiejszej Liturgii Słowa w czytaniu z Dziejów Apostolskich spotykamy postać dworzanina etiopskiego, który czyta Pismo Święte i go nie rozumie. Obecnie jest wiele osób, które czytają Biblię i jej nie rozumieją, tzn. nie spotykają Słowa Życia, są jak gdyby przed progiem wejścia do komnaty, w której przebywa Pan. Potrzebują kogoś, kto im wyjaśni Słowo, podprowadzi do osobistego spotkania ze Słowem. Tą Osobą jest Duch Święty.

Ta sytuacja przypomina historię uczniów idących do Emaus, którzy zdruzgotani ukrzyżowaniem ich Mistrza tkwią w ciemności niezrozumienia wydarzeń, które ich spotykają. Sam Pan Jezus przyłącza się do nich i… wyjaśnia im Pisma „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32). W innym miejscu czytamy „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,45). Jezus posyła swojego Ducha, który wyjaśnia nam Słowo, buduje więź ze sobą – Słowem i przypomina wszystko, co On powiedział (J 14,26).

Wiara, która rodzi się ze słuchania słowa Chrystusa (Rz 10,17) jest największym skarbem, jaki otrzymaliśmy od Pana. Dlatego Etiop po spotkaniu z Filipem, którego Pan użył za narzędzie po zrozumieniu i przyjęciu Słowa Życia, przyjmuje chrzest i wraca do swojego kraju pełen radości. Niech ta radość paschalna, zrodzona ze spotkania żywego Pana w Słowie stanie się również naszym udziałem.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-