Życie wieczne Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Życie wieczne
4 czerwca 2019

Życie wieczne

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».
(J 17, 1-11a)


Bardzo potrzebujemy tych dni przed Zesłaniem Ducha Świętego. Pan Jezus cierpliwie objawia nam to do czego jesteśmy powołani: do udziału w życiu wiecznym. No i tu zaczynamy się gubić.

Po pierwsze, życie wieczne to nie przedłużenie w nieskończoność naszej ziemskiej egzystencji. Jeżeli tak jawi się nam życie wieczne to nie jest to nauczanie Pana Jezusa. To nie jest coś po tamtej stronie. Albo inaczej, to nie tylko to coś po tamtej stronie bramy śmierci. Życie wieczne, które nam głosi Pan Jezus to coś jakościowo różne i polegające na „poznaniu” Boga już od teraz.

Nie jest to poznanie teoretyczne, intelektualne lecz „poznanie” intymne, w którym chodzi o głęboką, żywą relację. Życie wieczne jest nam ofiarowane od teraz w tej więzi życiodajnej, która łączy nas z Bogiem, a więzi tej na imię WIARA. A wiara tłumaczy się poprzez relację zaufania, przez modlitwę i miłość bliźniego. Wielkość i wyjątkowość tej więzi-wiary pozwala stwierdzić i wyznać, że śmierć nie jest w stanie zerwać relacji z Bogiem, lecz czyni tę relację ostateczną, wieczną.

W jaki sposób dobra nowina o życiu wiecznym wpływa na moje codzienne życie?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-