Żyć w ukryciu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Żyć w ukryciu
17 lutego 2021

Żyć w ukryciu

Środa, VI Tydzień zwykły, Rok B, I

Popielec

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Kohelet, w swej mądrości uczy nas, że w życiu są wyznaczone czasy na radość i smutek, zasiew i zbiory. Dobrze jest być wdzięcznym Bogu za wszystkie doświadczenia.

Dzisiejszy dzień jest wejściem w wyjątkowy czas naszej religijności. To są dni na pokorne uznanie siebie za grzesznika potrzebującego umartwienia i spotkania z Bogiem miłosiernym. To są dni szczególnego zjednoczenia się z cierpieniami Jezusa. Zaufajmy prawdzie jaką Bóg przygotował dla nas na czas tych czterdziestu dni, i przyjmijmy niezmienną otwartość Boga na życie każdego z nas.

Dobrze będzie pozostać z pytaniem; „Czego oczekujesz ode mnie Boże, w tym Wielkim Poście, co dla mnie przygotowałeś? Czego mam się nauczyć?” To nie są łatwe pytania, bo one prowadzą nas w głąb relacji z Bogiem, a my lubimy się ślizgać na powierzchni, być płytko.

W życiu dążymy do uzyskania pewnej stabilności finansowej, uczuciowej, relacyjnej, i wreszcie duchowej. Jezus w dzisiejszej Ewangelii proponuje nam trzy punkty podparcia, które sprawiają pewność duchową i życiową, które pozwalają zachować pion życia. To są trzy uczynki; miłosierdzie, modlitwa i post umartwienia. Podpierając na nich, możemy być pewni, że Wielki Post będzie owocny i dobrze przygotuje nas na Święta Paschalne. Wchodzimy w czas gromadzenia dóbr w niebie i to w taki sposób, żeby ich nikt nie widział. Bo jest pokusa, by czynić dobro na pokaz, a wtedy stajemy się duchowymi bogaczami w oczach innych ludzi. Takie podejście trzeba zdecydowanie porzucić. Jezus mówi, by tak czynić dobro, aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca. Mamy czynić dobro nie po to, by być w centrum uwagi, ale by Ojciec był uwielbiony i chwalony. Tak żyć w Wielkim Poście, by ludzie żyjący wokół mnie mogli powiedzieć: „Jaki ten Bóg jest dobry”!

Każda minuta twojej modlitwy jest w sercu Boga. Każdy czyn miłosierdzia uczyniony z miłością jest zapisany. Bóg odda nam w wieczności. Zamieni godziny na nieskończoność i obdarzy nas swoją miłością. To jest cel naszej wędrówki: pozostać w miłości Ojca, być nią wypełnionym.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "