Zobaczyć Ojca Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zobaczyć Ojca
9 maja 2020

Zobaczyć Ojca

Sobota, IV Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

(J 14, 7-14)


Nie od dziś wiadomo, że w życiu społecznym przeżywamy kryzys ojcostwa. Spowodowany jest on wieloma czynnikami: nieobecność w domu z powodu pracy, uzależnienie od alkoholu, coraz częściej od narkotyków, w wypadku rozwodów przejmowanie wychowania przez matkę. To tylko niektóre z przyczyn kryzysu.

Dzisiaj w Ewangelii słyszymy z ust Filipa wręcz entuzjastyczne oświadczenie: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy!” Wystarczy do czego?

Apostoł intuicyjnie czuje, że Ojciec jest Wszystkim, czego potrzeba człowiekowi. Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii Janowej mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3).

Poznać Boga Ojca to klucz do życia wiecznego. Poznać, czyli w języku Biblii pokochać. Poznaje się Ojca przez poznanie – umiłowanie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest Drogą do Ojca, On jest obliczem Ojca, „kto Mnie zobaczył, zobaczył i Ojca”.

Pan wzywa nas do relacji ze sobą, aby być z Nim jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem, a przez to my staniemy się jedno z Jego i naszym Ojcem. To też jest jedyna droga, by to, co nazywamy kryzysem ojcostwa stało się historią zbawioną, uleczone przez łaskę Ewangelii.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-