Znak proroka Jonasza Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Znak proroka Jonasza
10 października 2022

Znak proroka Jonasza

Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

(Łk 11, 29-32)


Jezus, w dzisiejszej Ewangelii, swoją mowę kieruje do ludzi, którzy byli obecni przy wypędzaniu demonów. Kilka wersetów wcześniej, byli świadkami, jak wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione Łk 11,14). Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba (Łk 11,16).

Czyż nie widzieli znaków? Tyle cudów, uzdrowień, wskrzeszeń, uwolnień, rozmnożenia chleba czy zamiany wody w wino. Więc, czego jeszcze oczekują? Widzieli już wszystko! Ale ta postawa nie jest obca i nam. Ile cudów i znaków, dowodów na działanie Boga widzieliśmy już w naszym życiu? Naucz się dziś patrzeć i dostrzegać Boże działanie w Twojej codzienności.

W naszym Sanktuarium w Dębowcu wokół figury Matki Bożej Płaczącej, są liczne wota, które pielgrzymi zostawiają jako podziękowanie za otrzymane łaski. Jest ich bardzo wiele. Za każdym z wotum stoi konkretny człowiek, w którego życie wszedł Pan Bóg. Coś uzdrowił, pojednał, naprawił. Uczynił konkretny znak i cud. To są konkretne dowody na działanie Pan w życiu ludzi.

„Znak Jonasza” to Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, czyli największe wyznanie miłości Boga do człowieka. My jednak często oczekujemy od Boga innego znaku, który miałby nas pobudzić do większej wiary w Niego. Miłość Boga, wyznana na Krzyżu, to coś więcej niż cud.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-