Znak krzyża Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Znak krzyża
13 marca 2019

Znak krzyża

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

(Łk 11, 29-32)


Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. Słowa proroka Jonasza tak mocno wpłynęły na mieszkańców Niniwy, że ogłosili post, by się nawrócić. Przed nami podobna perspektywa. Czas Wielkiego Postu, czas 40 dni na przemianę serca: „Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami”. Czy te słowa nas przekonują? Jakiego słowa potrzebujemy, żeby się nawrócić?

Jezus – Żywe Słowo – zna nas doskonale i wie, że nie zawsze chcemy przyjąć to Słowo, aby ono wydało owoc nawrócenia. W dzisiejszej Ewangelii, tę postawę naszego serca określa bardzo mocno: „plemię przewrotne”, które „żąda znaku”. Jego lud, który Go poznał wątpi. Mimo, że tak wiele doświadczył, poznał wielkość i miłość Boga, pragnie cały czas potwierdzenia tej miłości poprzez chęć oglądania niezwykłych wydarzeń.
Dzisiejsza Ewangelia zawstydza nas. Jezus ukazuje nam pogan, którzy w przeciwieństwie do wierzących zmieniają swoje myślenie – nawracają się. Nie potrzebują wielkich znaków. „Królowa z południa” – Królowa Etiopii, Saba, wyciągnęła wnioski z tego, co usłyszała od króla Salomona. Jako poganka poszukiwała mądrości i znalazła ją w Bożej mądrości wypowiadanej przez króla Salomona. Saba powiedziała: „Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości.” Król i mieszkańcy pogańskiego miasta Niniwa, wyciągnęli wnioski z tego, co usłyszeli od proroka Jonasza. Poganie z Niniwy odkryli prawdę o sobie i ją uznali. Król Niniwy powiedział: „Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?

Nie pytaj jaki znak potrzebuję, lecz opowiedz na ten, który został dany – znak krzyża, najwyższy dowód swojej miłości, którą Bóg ma do człowieka. Miłości, która zwyciężyła śmierć, lęk, wątpliwość. Miłości, która daje nadzieję, nie kończy się, zmartwychwstaje.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – Dyrektor Postulatu Księży Saletynów

——————————-