Zmartwychwstanie darem Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zmartwychwstanie darem Boga
23 listopada 2019

Zmartwychwstanie darem Boga

Sobota, XXXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

(Łk 20, 27-40)


Po konfrontacji z faryzeuszami i starszyzną Izraela tym razem nieuznający prawdy o zmartwychwstaniu saduceusze usiłują pochwycić Jezusa na błędzie. Wymyślają opowiadanie o kobiecie, której mąż umiera nie zostawiwszy po sobie potomstwa. Zgodnie z prawem lewiratu obowiązek przedłużenia rodu spadł na braci zmarłego, którzy jednak również kolejno umierali nie zdoławszy go wykonać. Ostatecznie umiera również kobieta. W opinii saduceuszy prowadziło to do absurdalnej sytuacji, w której po zmartwychwstaniu kobieta będzie miała siedmiu mężów.

Ciekawe światło na tę scenę daje odwołanie do Księgi Rodzaju. Otóż po raz pierwszy zwrot „wzbudzić potomstwo” pojawia się w scenie, w której po śmierci Abla i wygnaniu Kaina Bóg ponownie obdarza Adama i Ewę synem, który otrzymuje imię Set (Rdz 4,25). W języku hebrajskim pojawia się pewna gra słów, gdyż imię nowonarodzonego jest fonetycznie zbieżne z użytym w tym wersecie czasownikiem šāt – dać, wzbudzić. W ten sposób Księga Rodzaju ukazuje, że Set jest synem „danym” lub „wzbudzonym” przez Boga. Myśl o synu, który jest niezasłużonym darem od Boga kontrastuje z imieniem ich pierworodnego. Przy narodzinach Kaina Ewa wypowiada słowa: „Otrzymałam (lub nabyłam) mężczyznę od Pana”, co mogłoby sugerować, że pojawił się on na świecie jako owoc pokuty skruszonych rodziców, którzy zdołali przebłagać zagniewanego Boga. W przypadku Seta pierwsi rodzice nie mają już wątpliwości, że Bóg nie ofiarowuje im życia ze względu na ich starania, ale dlatego, że chce im je dać.

Wracając do naszego tekstu możemy zobaczyć saduceuszy, którzy pojmowali zmartwychwstanie jako wyniki i przedłużenie działania człowieka. W ich mniemaniu sytuacja w raju jest odbiciem tego wszystkiego, co dzieje się w życiu człowieka na ziemi. W takiej koncepcji śmierć byłaby jedynie przerwą w życiorysie, po której następuje wznowienie dawnej egzystencji. Jezus pokazuje im zupełnie inny obraz. Zmartwychwstanie to nie tyle przywrócenie do życia, co otrzymanie go od Boga. O ile w swojej ziemskiej egzystencji człowiek liczy wyłącznie na siebie i sam próbuje przedłużyć swoje życie, co ostatecznie prowadzi go do śmierci, to w zmartwychwstaniu i w raju źródłem życia okazuje się jedynie Bóg. Właśnie przywrócona przez zmartwychwstanie relacja do Boga sprawia, że Abraham, Izaak i Jakub nie mogą już umrzeć. Śmierć nie ma nad nimi już władzy, ponieważ czerpią swe życie z Boga.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "