Zdziwienie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zdziwienie
24 czerwca 2019

Zdziwienie

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły, Rok C, I

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

(Łk 1, 57-66. 80)


Kościół wspomina św. Jana Chrzciciela dwukrotnie. Pierwszy raz w dzisiejszą uroczystość – narodziny, kolejny raz jego męczeńską śmierć. Według dawnej tradycji narodziny Jana miały miejsce w Ain-Karim, u bram Jerozolimy. Dziś jest tam kościół w którego podziemiach znajdują się groby z napisem: Bądźcie pozdrowieni męczennicy Pana. Chrześcijanie pierwszych wieków czcili w miejscu narodzin św. Jana Chrzciciela, świętych młodzianków, zabitych przez Heroda.

W dzisiejszej Ewangelii święty Łukasz zapisał szczegóły związane z narodzinami Jana. Słowem kluczem tej Ewangelii jest: zdziwienie – „wszyscy się dziwili”. Dziwili się narodzinami dziecka i nadaniem mu imienia, które nie było zgodne z ówczesną tradycją żydowską. Warto nam dziś też się dziwić patrząc na cuda, które nam Pan Bóg czyni.

Imię Jan znaczy Bóg jest łaskawym dawcą, bardzo podkreśla to darmowość darów Bożych. Dajmy się prowadzić patronowi dnia dzisiejszego św. Janowi Chrzcicielowi, i tak jak on chciejmy wskazywać na Jezusa Baranka Bożego. Św. Janie Chrzcicielu módl się za nami.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-