Zbawcze spojrzenie Jezusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zbawcze spojrzenie Jezusa
4 stycznia 2021

Zbawcze spojrzenie Jezusa

Poniedziałek, Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, I

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

(J 1, 35-42)


Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”, gdy narodził się Jezus w Betlejem. Ale Zbawiciel pragnie się objawiać i być rozpoznawany i przyjęty w życiu tych, którzy są odrodzeni z Ducha Świętego, w nas ochrzczonych.

Przyniesiona przez Syna Bożego łaska świętości ma moc przenikania serca człowieka: jego myśli i działanie.

Przy narodzeniu się Zbawiciela były ciemności, które ustępują przed Nim, ponieważ jest On Światłością prawdziwą. My, Jego uczniowie, jesteśmy wezwani do dokonywania wyboru: nie da się pogodzić Chrystusa z Belialem. Inaczej mówiąc, życie chrześcijanina ma być budowane na Prawdzie i nie wytrzyma próby paschalnej taka postawa chorych kompromisów: Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek.

Chrześcijanin jest wezwany do nieustannej walki duchowej mocą otrzymanej od Boga łaski. Narodzić się z Boga, to być posłusznym, podatnym Duchowi Świętemu, który uzdalnia nas do praktykowania w codziennym życiu przykazania miłości. Tak jak uczył i jak spełnił je Jezus Chrystus.

W sztuce teatralnej autor tekstu stara się bardzo, aby pierwsze słowa bohatera przyciągnęły uwagę widzów i by one uchylały rąbka tajemnicy co do natury samego bohatera: kim on jest? czego można od niego oczekiwać? Pierwsze słowa Jezusa do uczniów idących za Nim są właśnie takie: “Czego szukacie?

Pozwólmy Jezusowi by zadał nam to pytanie na początku roku kalendarzowego, na dni drogi za Nim w 2021 roku.

Mówi się, że rzeźbiarz Michał Anioł miał takie zdarzenie. Gdy stał z dłutem przed bryłą marmuru usłyszał wewnętrzny głos: Chcę uwolnić anioła, który jest uwięziony w tym marmurze!Jako artysta dostrzegł w bezkształtnej bryle marmuru to piękno,które chciał z niej uwolnić.

Bóg,który nas stworzył, kocha nas, i wie jakie piękno może z nas wyprowadzić, stworzyć nas na nowo do miłości.

Co się zmieniło w Piotrze gdy spoczęło na nim spojrzenie Jezusa? A co zmienia we mnie spojrzenie Jezusa?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-