Zatwardziałość serca Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zatwardziałość serca
25 lutego 2022

Zatwardziałość serca

Piątek, VII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

(Mk 10, 1-12)


W grece: sklerokardia, czyli dosłownie “skleroza serca” – oto powód, dla którego Mojżesz dopuścił listy rozwodowe. Serce, które zapomniało, ile łask na nie spłynęło, nie jest zdolne do wspaniałomyślności. W obliczu trudności zatrzymuje się, wycofuje, staje się lękliwe. Gdyby tylko pamiętało, ile wyboistych dróg już za nim! Bóg pozwolił je przejść, ale ono o tym zapomniało…

Piękną praktyką wiernych narodu wybranego było wspominanie minionych wydarzeń, podczas których Bóg interweniował. Wdzięczna pamięć za to, co dokonało się w ich historii. Dzięki temu ich serca wypełniały się nadzieją, że kolejne trudności dzięki Bogu też będą przezwyciężone.

Nie pozwólmy nigdy, by dopadła nas duchowa skleroza. A gdyby kiedykolwiek tak się stało, sięgajmy po lekarstwo – wdzięczną pamięć o tym, co Bóg zdziałał w naszym życiu

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny “La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-