Zaślepieni “pseudoliderzy” Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zaślepieni “pseudoliderzy”
22 sierpnia 2022

Zaślepieni “pseudoliderzy”

Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”.
Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada».

(Mt 23, 13-22)


Dzisiejsza Ewangelia opisuje sytuacje, w których „pseudoliderzy” religijni chcą pouczyć ludzi na temat wiary. Jezus podaje kilka przykładów totalnych porażek katechetycznych przewodników duchowych. Przyczyna ich nieudolności jest jedna – są ślepi. Nie widzą tego co istotne. Patrzą na to co jest drugorzędne. Powód zaistnienia „duchowej ślepoty” u liderów religijnych zawsze łączy się z pychą. Skupienie na sobie nigdy nie pogodzi się z głoszeniem Ewangelii. W takiej sytuacji wyznacznikiem misji będzie szeroko rozumiany sukces, a nie pełnienie Woli Bożej.

Módlmy się za liderów duchowych o wzrok skupiony na Jezusie.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-