Zaproszeni na ucztę Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zaproszeni na ucztę
5 listopada 2019

Zaproszeni na ucztę

Wtorek, XXXI Tydzień zwykły, Rok C, I

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym».
On zaś mu powiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”.
Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!” Sługa oznajmił: „Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony.
Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”».

(Łk 14, 15-24)


Zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego z nas jest konkretne i aktualne. W perspektywie końca naszego życia tu na ziemi Bóg zaprasza nas na ucztę w wieczności. Ale Pan Bóg jest hojny i zaprasza nas również na ucztę każdego dnia. Jest nią Eucharystia. Szkoda, że często nie odpowiadamy na to zaproszenie. Szukamy wymówek: przecież mam tyle pracy, małe dzieci, chora mama potrzebująca opieki i wiele, wiele innych wymówek.

Uczta, na którą Bóg zaprasza jest najważniejszą chwila w ciągu dnia. Chrystus daje nam siebie pod postacią Chleba. Bóg kieruje do nas swoje Słowo. Czy my mamy w sercu pragnienie Boga, pragnienie uczestniczenia w najpiękniejszej uczcie? Nie wszyscy mają fizycznie możliwość uczestniczenia we mszy św. Ale dziś w dobie środków masowego przekazu mamy taką możliwość.

Dziękujmy Bogu za każdą Ucztę, w której mogliśmy uczestniczyć i prośmy o łaskę uczestniczenia w niej. Prośmy też o to, byśmy mogli ucztować razem ze świętymi na Uczcie Niebieskiej u Ojca w niebie.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-