Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli
4 lipca 2020

Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli

Sobota, XIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

(Mt 9, 14-17)


Z Boga nie można szydzić. A dokładniej: “Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne” (Ga 6,7). Wyraz “duch” może oznaczać bądź Ducha Świętego, bądź zespół Jego darów, bądź utworzoną pod Jego wpływem postawę człowieka, kierującą jego postępowaniem. Natomiast “ciało” oznacza skrótowo całą zepsutą grzechem pierworodnym naturę człowieka (por. Rz 8,5-18).

Tego doświadczył w swojej historii Izrael. Jego niewierności względem przymierza z Bogiem przyniosły swoje poważne skutki. Ale w tej historii przymierza, w momencie właściwym Pan Bóg ukaże, że cały czas troszczy się o swoich wybranych : prorok zapowiada powrót Izraela z niewoli i błogosławieństwo na wieki. Spełni się ono ostatecznie w Chrystusie, któremu Ojciec poddał wszystko.

Oblubieniec jest z nami

Uczniowie Jana poszcząc nadal oczekiwali spełnienia obietnic. Oni swym postem ponad miarę chcieli niejako łatać stare ubranie. Jednak łatanie niczego nie zmienia, to co jest stare pozostaje starym. Tymczasem Jezus z Nazaretu jest tym spełnieniem. Stąd radość uczniów Jezusa. Pan Jezus jest świadomy tego, że przyszedł wypełnić dzieło absolutnie nowe. On nie jest zwykłym reformatorem zużytego prawa, On kompletnie je wypełnia Duchem Świętym, jest Dawcą nowego świata, który swe źródło ma w Bogu. On jest tym, który przynosi Ducha Świętego i nowe życie. Dlatego przygotowując uczniów na przyjęcie tych darów od Ojca, mówi im o nowym ubraniu i o młodym winie i nowych bukłakach.

Żyć jako uczeń Chrystusa

To oblec się, odziać się w nowe ubranie, tzn. w nową tożsamość. Jest niemożliwe być przyszywanym uczniem. Potrzeba głębokiej przemiany starego człowieka. Przyjęte czy przeżywane chrześcijaństwo powierzchownie, płytko, przyfastrygowane do starego człowieka, musi doprowadzić do bolesnego rozdarcia i ukazania bez sensu całego zabiegu “łatania”, udawania, klejenia grzechu z łaską, demona z Chrystusem.

Przez to, że Pan Jezus wybiera na uczniów ludzi kompletnie nowych, nie związanych ze strukturami, z prawem judaizmu, nie będących ekspertami w Prawie i w Piśmie daje również znak: przynosi nowe życie, daje Ducha Świętego i poszukuje serc zdolnych przyjąć tę nowość w siebie, poddać się jej, otworzyć na jej moc i “dojrzewać razem” w drodze do pełni Miłości. Właśnie stare bukłaki nie są w stanie unieść wydarzenia “dojrzewania” młodego wina. Widzimy jaki potężny cud dokonał Jezus Chrystus z Szawłem z Tarsu; przemienił mu kompletnie “stary bukłak” dając mu serce nowe.

Jako uczeń Chrystusa opieraj się na Nim, na Jego Łasce. Oddaj Jemu grzechy. Nie unoś się pychą i nie chciej rezygnować ze stawania się uczniem, kiedy popadasz w kolejne grzechy. Przez Twoje słabości, grzechy, niemoc, Pan Jezus przywołuje Cię jeszcze bliżej siebie. To dojrzewanie młodego wina w Tobie to doświadczenie paschalne: umieranie dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa i z Chrystusem. Zawsze i wszędzie.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-