Żal Mi tego ludu! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Żal Mi tego ludu!
1 grudnia 2021

Żal Mi tego ludu!

Środa, I Tydzień Adwentu, Rok C, II

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. i wielbiły Boga Izraela.
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają, co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus zapytał ich: «ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek».
A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

(Mt 15, 29-37)


Zdumiewa nas postawa Jezusa wobec chorych, ułomnych, niewidomych i wszelkiej biedy ludzkiej zgromadzonej nad Jeziorem Galilejskim. Tylko miłość potrafi wprowadzić nas w stan zadziwienia. Ani nam, ani Bogu nie wystarczyło słowo pocieszenia, wsparcia, pomocy. Człowiek nosi w sobie zbyt wielki głód i rany zadane po grzechu, i dlatego Bóg ofiarował nam Siebie – swoje Ciało i swoją Krew. My nie mamy zbyt dobrego zdania o ciele, bo albo go ubóstwiamy albo go niszczymy. Tymczasem Chrystus daje nam swoje Ciało po to, by nawiązać relację z nami, ponieważ bez ciała nie ma człowieka. Chce by moja wiara opierała się na Żywej Osobie, jej historii, uczuciach, ranach, radościach. Podczas każdej Komunii św. staję wobec ogromu tego, co się ze mną dzieje: Boga przychodzącego do mnie, pragnącego mnie, szukającego mnie. Mówisz: idę do Komunii. Tymczasem tak nie jest. To ciało jest ofiarowane, to Chrystus chce Komunii ze mną. On przystępuje do komunii ze mną, on mnie pragnie, On czeka na mnie i jest szczęśliwy, że przyszedłem. Większość drogi odbywa On, ja mogę Go jedynie ze zdumieniem przyjąć.

Nawrócony dziennikarz i intelektualista A. Frossard tak opisuje swoje zadziwienie Bogiem: „Jedna rzecz zaskoczyła mnie: Eucharystia. Bóg wybrał postać chleba, który jest pokarmem biednych i ulubionym pożywieniem dzieci, nie przestaje mnie zachwycać. Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, ten właśnie wydawał mi się najpiękniejszy”. Bóg wybrał chleb – coś tak kruchego, małego, powszedniego, dostępnego dla każdego. Powiedział: To jest Moje Ciało! Jedz moje dziecko do syta, nie zostawię cię na pastwę losu. Jesteś zbyt cenny dla Mnie!

A jak ja odpowiem na ten dar Jezusa Chrystusa? Odpowiedź daje sam Jezus s. Faustynie: Dziś, kiedy przyjmowałam Komunię świętą, zauważyłam żywą Hostię w kielichu, którą mi kapłan podał. Kiedy przyszłam na miejsce – zapytałam Pana: Dlaczego jedna żywa? Przecież jesteś tak samo pod wszystkimi postaciami żywy. – Odpowiedział mi Pan: Tak jest, pod wszystkimi postaciami jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie z tak żywą wiarą jak ty, córko Moja, i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak w duszy twojej.

Jezu, proszę Cię o łaskę wiary!

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "