Zachwyt Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zachwyt
12 października 2019

Zachwyt

Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

(Łk 11, 27-28)


Bądźmy oazą, gdzie człowiek zachwyca się życiem, także tym, które kosztuje wiele trudu.
(Phil Bosmans)

Porusza mnie zachwyt kobiety z tłumu i jej okrzyk: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Zachwycona Jezusem!

Zachwyt nad Panem

Kiedy ostatni raz zachwyciłem się Jezusem? Co mnie zachwyciło w Jego słowach? Czy zachwyca mnie to, jak On na mnie patrzy? Czy serce moje zachwyca się Jego darmowym miłosierdziem? Czy moje ręce same składają się do klaskania z zachwytu nad Panem i Jego dziełami?

Istnieje inny świat

W książce Andre Frossarda Istnieje inny świat, w której opisuje bezpośredni czas po swoim nawróceniu, znalazłem zdanie: „Każdego ranka odnajdywałem z zachwytem to samo światło, przy którym bladło światło dnia”.
Jezus wykorzystał zachwyt kobiety i zostawił jej przesłanie. Zachwyt drugiego może być także dobrą nowiną dla nas. Kiedy św. Jan Paweł II był jeszcze biskupem w Krakowie, dostał od Polonii amerykańskiej, samochód marki ford. Nie jeździł nim długo. Dlaczego? Otóż wizytując pewną parafię, przechodząc w tłumie, usłyszał zachwyt jakiegoś chłopaka: „Ale ten biskup ma wóz!”. Zrozumiał, że bardzo drogie auto może gorszyć wiernych.

Joanna d’Arc

W dzieciństwie marzyłam o walce na polu bitwy. Gdy zaczęłam się uczyć historii Francji, zachwyciła mnie postać Joanny d’Arc i jej bohaterskie czyny. Odczułam w sercu pragnienie i odwagę naśladowania jej; zdawało mi się, że Pan Bóg mnie również przeznacza do wielkich rzeczy. Nie omyliłam się, ale zamiast Głosu z Nieba, wzywającego mnie do walki, usłyszałam w głębi duszy głos daleko słodszy, silniejszy, głos Oblubieńca dziewic, który powoływał mnie do innych zmagań, do chlubniejszych zdobyczy. W samotni Karmelu zrozumiałam, że misją moją nie jest starać się o ukoronowanie króla śmiertelnego, ale dążyć, by miłowano Króla Niebios, zdobywać dla Niego królestwo serc ludzkich” (mała św. Teresa). Jesteśmy zaproszeni, aby każdego dnia nasze serce zachwyciło się Panem.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-