Zachować słowa o miłości… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zachować słowa o miłości…
24 września 2022

Zachować słowa o miłości…

Sobota, XXV Tydzień zwykły, Rok C, II

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

(Łk 9, 43b-45)


Dzisiejsza Ewangelia oznajmia nam największy wyraz miłości Boga do człowieka. Jezus Chrystus – Syn Boży oświadcza, że zostanie wydany w nasze ludzkie ręce. Jest to Miłość Ukrzyżowana.

Warto wsłuchać się w zachętę Mistrza z Nazaretu i wziąć sobie dobrze do serca te słowa, które zapowiadają Jego mękę, a tym samym przypominają jak bardzo Bóg nas miłuje. Warto zachować w sercu o miłości Boga ku nam.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-