Zabrakło mu ufności Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Zabrakło mu ufności
8 kwietnia 2020

Zabrakło mu ufności

Środa, Wielki Tydzień, Rok A, II

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?»
On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».
Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»
On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».
Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».

(Mt 26, 14-25)


Judasz, na samym początku został wybrany na jednego z Dwunastu. Spojrzenie Jezusa i wybranie jego na apostoła, było miarą miłości i ufności Jezusa. Życie jego potoczyło się jednak dramatycznie. Umieszczając jego imię na liście apostołów, ewangelista Łukasz pisze: „Judasz Iskariota, który stał się zdrajcą” (Łk 6,16). Judasz, nie urodził się zdrajcą i nie był nim w chwili, kiedy został wybrany przez Jezusa; on się nim stał!

Znajdujemy się w obliczu jednego z najbardziej tajemniczych dramatów ludzkiej wolności. Dlaczego Judasz, który był tak blisko Jezusa stał się zdrajcą? Ewangelie, będące jedynymi źródłami historycznymi dotyczącymi tej osoby mówią, że motywem zdrady były pieniądze. Judasz, był zarządcą wspólnych pieniędzy. Znał ich wartość. Przy okazji namaszczenia w Betanii protestował przeciw marnotrawstwu drogocennego olejku, jaki Maria wylała na stopy Jezusa, ale uczynił to nie dlatego, jakoby martwił się o biednych – zauważa św. Jan, ale ponieważ „był złodziejem i – ponieważ trzymał kasę – podbierał z niej pieniądze, które w niej składano” (J 12,6). Jego propozycja złożona najwyższym kapłanom jest jasna: „«Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników” (Mt 26,15).

Podzielone serce Judasza i mamona

Jezus, mówi o podzielonych sercach, które nie są one zdolne do wierności: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk16,1 -13), bo „Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21).
Św. Paweł podkreśla, że „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 6, 10). Handel narkotykami, prostytucja, mafia, korupcja gospodarcza, czy polityczną, to tylko niektóre przejawy globalne chciwości i nieuczciwości, które rodzą się w sercu człowieka

Niepokojąca własność

Są w naszym życiu rzeczy, które niosą radość i pokój serca, są jednak i takie, które wywołują wyrzuty sumienia, niepokój, rozdarcie wewnętrzne. Symbolem tych drugich jest trzydzieści srebrników, które Judasz otrzymał za wydanie Jezusa. Jak wszystkie bożki pieniądz jest „fałszywy i kłamliwy”; obiecuje poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę je odbiera; obiecuje wolność, a ją niszczy i zniewala. Ileż razy w dzisiejszych czasach chciałoby się powtórzyć wołanie skierowane przez Jezusa do bogacza z przypowieści, który bezcelowo zgromadził dobra i czuł się zabezpieczony na resztę życia: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” (Łk 12,20). Ludzie zajmujący wysokie stanowiska, którzy nie wiedzieli, w jakim jeszcze banku czy podatkowym raju umieścić swoje zyski z korupcji, znaleźli się na ławie oskarżonych albo w więziennej celi właśnie wtedy, kiedy mówili sobie w duchu: „Teraz mogę używać życia”. A co z rozliczeniem się przed Bogiem w wieczności?

Zdrada Judasza i nasze zdrady

Judasz i jego zdrada jest przykładem każdej naszej zdrady Jezusa. Można zdradzić Jezusa także dla innego wynagrodzenia niż owe trzydzieści srebrników…

Zdradza Chrystusa ten, kto zdradza współmałżonka. Zdradza Jezusa duchowny, który jest niewierny swojemu powołaniu, który zamiast paść owce, pasie siebie samego. Zdradza Jezusa ten, kto zdradza własne sumienie. Zdradził Judasz… Ale nie możemy się gorszyć jego grzechem, gdyż każdy z nas jest zdolny uczynić tak samo.

Judasz czuł żal, kiedy zakrzyknął: „Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną!” Oddał trzydzieści srebrników. Zrobił tak wiele… Zabrakło mu ufności w miłosierdzie Chrystusa.

Największym grzechem Judasza nie była zdrada, lecz zwątpienie w miłosierdzie Chrystusa. Słodko jest poznawać Jezusa jako Mistrza, jako Pana, ale jeszcze więcej słodyczy daje poznawanie Go jako Zbawiciela, który przebacza grzechy. Bo – jak naucza papież Franciszek – „Bóg nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem o nie”. Z myślą papieża doskonale współbrzmią słowa Jezusa zanotowane w Dzienniczku przez św. s. Faustynę: „Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni” (Dz 1448).

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista pracuje w “Centrum Pojednania” w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "